Oslava Dňa školy v Starej Pazove

11.máj 2019

Oslava Dňa školy v Starej Pazove

 

Včera večer v staropazovskej divadelnej sále mali žiaci a učitelia Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka oslavu Dňa školy.K tejto slávnosti žiaci, za pomoci svojich učiteľov, prichystali program, ktorý sa niesol v znamení tanca, spevu a básní.

Momentka z programu

Početných hostí, rodičov a priateľov školy v mene tejto výchovno –vzdelávacej ustanovizne privítal a pozdravil Janko Havran, riaditeľ školy.

V prvej časti programu sa predstavili škôlkari z PU Poletarac – s dvomi skupinami poldenného pobytu, ktorí sa vyučujú v slovenskom a srbskom jazyku. Potom nasledovali hudobno – spevácke a tanečné body podaní žiakov školy. Nevystal ani prednes krásneho slova a vydarené vystúpenie školského chorú a orchestra, tiež tanečnej skupiny SKUS Hrdinu Janka Čmelíka. Predviedli aj ukážku z divadelného predstavenia Muva  a recitácie  po anglicky.

Jeden z vydarených bodov žiakov zo Slovenska

Príhovor Zlatice Gažovej

V záverečnej časti programu vystúpili hostia zo Slovenska. Teda, oslavu Dňa školy zveľadili a s krátkym programom vystúpili žiaci Základnej školy Gejsu Dusíka a Základnej školy Štefániková z Galanty a Základnej školy s materskou školou Kráľa Svätopluka zo Šintavy. Pri tejto príležitosti Zlatica Gažová, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Galante odovzdala na pamiatku darčeky Libušky Lakatošovej, predseníčky NRSNM a riaditeľovi Havranovi. Na obojstrannú spokojnosť spolupráca začatá pred niekoľkými rokami medzi školami pokračuje.

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs