Dôraz je potrebné klásť na prevenciu

25.jún 2013

Drogy sú dnes prítomné vo všetkých vekových skupinách. Ich užívanie sa často spája s celkovým nepokojom, stratou sebadôvery, nedostatkom sebavedomia a opakované užívanie drogy môže viesť k vytvoreniu závislosti.

Zdravotníci v staropazovskom Dome zdravia Dr. Jovana Jovanovića Zmaja všetkým pacientom poskytujú odbornú radu a pomoc

Zdravotníci v staropazovskom Dome zdravia Dr. Jovana Jovanovića Zmaja všetkým pacientom poskytujú odbornú radu a pomoc

Preto v roku 1987 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodu s nimi. V staropazovskom Dome zdravia Dr. Jovana Jovanovića Zmaja kladú dôraz na  informovanosť verejnosti a najmä mladých ľudí o škodlivých účinkoch drog a dopade drogových závislostí na ich zdravie.

Zamestnanci tejto zdravotníckej ustanovizne v spolupráci s inými ustanovizňami a inštitúciami v meste dôraz dávajú na preventívne aktivity. Každoročne konajú prednášky, na ktorých tím zdravotníkov prezentuje mladým ľuďom – najmä žiakom základných a stredných škôl tie najzákladnejšie údaje o drogách, ich škodlivých účinkoch a schopnosti povedať „NIE“. Podľa slov lekárov aj rodičia sa musia naučiť otvorene hovoriť so svojimi deťmi a všímať si zmeny, ktoré by mohli súvisieť s užitím drog. V staropazovskom dome zdravia odbornú pomoc v súvislosti s drogou a drogovou závislosťou poskytuje špecialistická psychiatrická služba. Po vykonaných testoch a diagnostikovaní pacientov na ďalšiu liečbu usmerňujú do kliník a stredísk v Novom Sade.

Tamojšie Stredisko pre prevenciu DZ aj v spolupráci s Kanceláriou pre mladých Obce Stará Pazova tiež organizujú početné tematické prednášky vôbec proti chorobám závislosti. Prednášateľmi sú prevažne lekári – špecialisti z domu zdravia.

A.           Lš. 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs