Veľký sviatok detí

25.jún 2013
Hádka okolo obrázku hložianskych škôlkarov

Hádka okolo obrázku hložianskych škôlkarov

Všetky deti záverečného ročníka Predškolskej ustanovizne Včielka z celej Báčskopetrovskej obce sa stretli v stredu 12. júna vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla na spoločnom záverečnom programe. Úvodom prítomných rodičov, známych, ale i pozvaných hostí privítala riaditeľka Zuzana Pašićová. Potom sa to roztočilo a deti prezentovali spevy, recitácie a divadielko, všetko, čo sa naučili v škôlke. Pri spoločných pesničkách v bohatom programe im pomohli mladší škôlkari a po celú hodinu ich bolo plné javisko. Týmto programom sa prípravné ročníky rozlúčili so svojimi učiteľkami a od jesene si sadnú do školských lavíc.

Dnes je veľký sviatok detí – spoločne zaspievali petrovské deti

Dnes je veľký sviatok detí – spoločne zaspievali petrovské deti

Najprv sa predstavil chór škôlkarov z Petrovca pozostávajúci zo skupín kuriatok, motýlikov, myšiek a veveričiek, ktorých nacvičili vychovávateľky Alenka Pavelová a Anna Stracinská. Po nich sa predstavili deti z Maglića s básňami a rytmickým tancom. Tieto deti pripravila Bogomirka Žagićová. Petrovské kuriatka sa zaskveli v štýlovom tanci a prichystali ich Katarína Lačoková a Danuša Dudášová. Veveričky sa zahrali na huby a tomu ich naučila Anna Fejdiová. V divadielku o zrkadielku na javisku šantili hložianske deti. Vychovávateľka Zuzana Korčoková ich chystala nielen pre toto vystúpenie, ale aj na divadelnú prehliadku škôlkarov Juhobáčskeho obvodu. Po nich javisko patrilo kulpínskym deťom, ktoré tancovali podľa pokynov Anny Hasíkovej a Vierky Petrášovej. Petrovské myšky tiež recitovali a tancovali cez hru, ktorú ich nacvičili Tatiana Speváková a Božena Levárska. Nakoniec nasledovali básne a spoločné piesne viacerých skupín Petrovčanov.

Dovidenia, milá škôlka, my už nie sme malí… odznievalo na záver z úst budúcich prvákov.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs