Dostali prvý školský kabinet

25.jún 2013
Výučba v novom kabinete (fotoarchív školy)

Výučba v novom kabinete (fotoarchív školy)

Po ukončenom školskom roku 2012/13 v Základnej škole bratov Novakovcov v Silbaši sa na letné prázdniny tešili najmä žiaci. Na zamestnancov školy však čakali ďalšie povinnosti. Práve v tomto pracovnom júnovom období sme sa v rozhovore s riaditeľom silbašskej ZŠ Đokom Milićom porozprávali o novinkách z uplynulého školského roka.

Jednou z najvýznamnejších udalostí v školskom roku za nami bola donácia Slovenskej republiky. Malý grant v hodnote 5 000 eur, ktorý silbašská škola v apríli dostala v rámci projektu Slovak Aid, bol pre túto ustanovizeň dôležitým krokom vpred. Finančné prostriedky využili na vybavenie kabinetov fyziky a chémie, a zabezpečili dva laptopy, projektor, klimatizačné zariadenie, pásové závesy, kabinetové stoly a stoličky, dve skrine, drez a množstvo spotrebného materiálu a laboratórneho zariadenia. Teraz sa môžu pochváliť prvým kabinetom. Na potešenie žiakov a učiteľov tento priestor začali používať v júni.

„Vďaka porozumeniu slovenského štátu a Jeho Excelencie Jána Varšu, veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku, výučba v našej škole sa v mnohom zlepší,“ doložil riaditeľ školy Đoka Milić.

Podľa slov riaditeľa jedným z cieľov zlepšenia práce tejto ustanovizne, v ktorej sa výučba koná v dvoch zmenách, je uskutočnenie vyučovania v jednej zmene v skoršom čase.

Jaruška Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs