v

25.jún 2013

Na internete je všetkým dostupná informácia o tom, čo je droga (psychotropná látka), ako i to, že jej požívanie môže viesť k drogovej závislosti. Drogy sú prírodné alebo umelo vyrobené látky. Ovplyvňujú myseľ, vôľu a úsudok, čo môže vyvolať závislosť, tiež známu ako návyk. Prítomné sú vo všetkých spoločenských vrstvách. Ich konzumácia sa často spája s celkovým nepokojom a stratou sebadôvery, nedostatkom sebavedomia a opakovaná konzumácia drogy môže viesť k vytvoreniu závislosti. Populárne legálne drogy sú alkohol, nikotín a kofeín, kým populárne ilegálne sú marihuana, extáza, heroín a kokaín. Ako je to s drogami v našich prostrediach, pokúsili sme sa odpovedať príspevkami na nasledujúcich troch stranách.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs