Sťažená činnosť

Sťažená činnosť

🕔16. jan 2015

Napriek skromným možnostiam v KUS Bratstvo v Hajdušici sa vlani snažili zachovať činnosť na úrovni z predchádzajúcich rokov. Pre nedostatok peňazí nenacvičili novú, ale obnovili choreografiu Kvetoslavy Mrđovej spred siedmych rokov a s ňou vystúpili na FF Tancuj, tancuj… Mužská a ženská spevácka skupina

Čitať viac
Môj motív bol pomôcť človeku!

Môj motív bol pomôcť človeku!

🕔15. jan 2015

Osobitné verejné uznanie Obce Báčsky Petrovec z príležitosti Dňa obce udelili medziiným aj Samuelovi Nongrádimu z Kulpína. V zdôvodnení komisie sa uvádza, že uznanie udeľuje za humanitu a 130-krát darovanú krv. Práve to ocenenie bolo dôvodom na rozhovor s jeho nositeľom, penzistom Samuelom Nongrádim. Pamätáte

Čitať viac
Verejná degustácia domácich vín

Verejná degustácia domácich vín

🕔15. jan 2015

Aradáčski vinohradníci združení v Spolku vinohradníkov a vinárov za posledných takmer 30 rokov dosiahli skutočne pozoruhodnú kvalitu vína.  K tomu okrem iného prispeli dve degustácie – degustácia a voľba najlepšieho mladého vína, ktorú usporadúvajú na Martina, ako aj voľba najlepšieho aradáčskeho vína.

Čitať viac
Na nelegálne skládky nie sú krátki

Na nelegálne skládky nie sú krátki

🕔15. jan 2015

V priebehu posledných 5 − 6 rokov nelegálne skládky odpadu rozmiestnené na troch či viacerých lokalitách obopínali osadu insity ako hrdzavý náhrdelník. Podobná situácia je aj v širšom okolí, kde aj napriek každoročnej akcii odpratávania odpadu, ktorá sa koná pri

Čitať viac

Nemôž ich „naterať“…

🕔15. jan 2015

Odklonov od spisovnej slovenčiny je neúrekom, pričom túto povážlivú situáciu zhoršuje aj sama skutočnosť, že sme vlastne dvojjazykovým spoločenstvom, v ktorom je, žiaľ, samozrejmé primiešať to-ktoré srbské slovo aj na úkor slovenčiny. Tak sa aj nenáležité sloveso – srbsko-slovenská skomolenina –

Čitať viac
Koľko peňazí, toľko hudby

Koľko peňazí, toľko hudby

🕔15. jan 2015

V rozhovore s predsedom vojlovického MOMS Michalom Markom sme na sklonku minulého roku kvitovali činnosť v roku 2014. – Spolu so SKOS Detvan a cirkevným zborom sme sa v uplynulom období zaoberali osudom Slovenskej redakcie TV Pančevo v kontexte očakávanej privatizácie tejto televízie, – povedal na úvod.

Čitať viac

Stratégia

🕔15. jan 2015

Z MÔJHO UHLA V žiadnom prípade nemožno zaprieť strategický význam poľnohospodárstva. Veď toto hospodárske odvetvie vlani v zahraničnoobchodnej výmene dosiahlo miliardový suficit a jedna pätina vývozu zo Srbska je export poľnohospodárskych výrobkov. Akoby sme s tým neboli spokojní, do nového roka sme vstúpili s novou

Čitať viac

Súbeh Spolku novinárov Vojvodiny

🕔15. jan 2015

V súlade s ustanoveniami článkov 45, 46 a 47 Stanov a Pravidlami o odmeňovaní členov Spolku novinárov Vojvodiny Správny výbor SNV vypisuje konkurz na výročné ceny za najlepšie novinárske príspevky v roku 2014: Cena Svetozara Miletića – za celoživotné dielo, Cena Jašu

Čitať viac
Skúšky roku súčasného

Skúšky roku súčasného

🕔15. jan 2015

SVET V ROKU 2014  Učiť sa, ale aj poučiť. A práve to neraz chýba. V roku, v ktorom uplynulo storočie od začiatku 1. svetovej vojny, Európa sa zase ocitla v novej studenej vojne. A štvrť storočia od zbúrania Berlínskeho múru

Čitať viac
Na prahu kultúrnej žatvy

Na prahu kultúrnej žatvy

🕔15. jan 2015

Možno už preháňame s tým, že v každom januári spomíname festival, ktorý takmer polstoročie v posledný januárový víkend otváral kultúrnu žatvu vojvodinských Slovákov, a teraz ho tu niet. Stretnutie v pivnickom poli sa stalo pohnútkou na otvorenie otázok, ktoré v našej kultúrnej politike treba čím

Čitať viac