Súbeh Spolku novinárov Vojvodiny

15.jan 2015

V súlade s ustanoveniami článkov 45, 46 a 47 Stanov a Pravidlami o odmeňovaní členov Spolku novinárov Vojvodiny

Správny výbor SNV vypisuje konkurz na výročné ceny za najlepšie novinárske príspevky v roku 2014:

Cena Svetozara Miletića – za celoživotné dielo,

Cena Jašu Tomića – za celkovú novinársku tvorbu v roku 2014,

Cena Dr. Petra Drezgića – za najlepší novinársky článok z poľnohospodárstva,

Cena Dimitrija Frušića – za seriál článkov – vysielaní alebo redaktorskú prácu,

Cena Dušana Šijačkeho – za povšimnutú fotoreportérsku prácu.

 

Návrhy, ktoré zašlú aktívy, redakcie, ďalšie zainteresované organizácie a združenia, rovnako ako aj jednotlivci najneskoršie do 14. februára 2015, bude hodnotiť osobitná porota.

Najvyššie výročné ocenenia, ktoré Spolok novinárov Vojvodiny svojim členom tradične udeľuje od roku 2000, budú slávnostne udelené 21. februára – pri príležitosti DŇA NOVINÁROV VOJVODINY – v deň pamiatky na tlač prvého čísla časopisu Zastava roku 1886, ktorý vydával Svetozar Miletić v Pešti, o rok neskoršie tlačeného v Novom Sade.

 

        Mladen Bulut,

predseda Spolku novinárov Vojvodiny

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs