Prihláste sa na Gitariádu Vojvodiny v Kysáči!

Prihláste sa na Gitariádu Vojvodiny v Kysáči!

🕔15. aug 2016

Gitariáda Vojvodiny v Kysáči je podujatie, ktorého cieľom je obnoviť prvú oficiálnu gitariádu vo Vojvodine, uskutočnenú v rokoch 1974 a 1975. Tohto roku sa gitariáda uskutoční v Kysáči v dňoch 9. a 10. septembra. Prvý festivalový deň bude súťažný, a druhý

Čitať viac

Súbeh Spolku novinárov Vojvodiny

🕔15. jan 2015

V súlade s ustanoveniami článkov 45, 46 a 47 Stanov a Pravidlami o odmeňovaní členov Spolku novinárov Vojvodiny Správny výbor SNV vypisuje konkurz na výročné ceny za najlepšie novinárske príspevky v roku 2014: Cena Svetozara Miletića – za celoživotné dielo, Cena Jašu

Čitať viac
Omladenie dedín ako priorita

Omladenie dedín ako priorita

🕔18. nov 2014

Všetkým nám je dobre známe, že dediny vo Vojvodine odumierajú. Silné migrácie obyvateľstva do miest zapríčiňuje čoraz menší počet obyvateľov dedín. S cieľom ako-tak zlepšiť túto situáciu, Pokrajinský ústav pre rodovú rovnosť vypísal konkurz na kúpu domov vo vojvodinských dedinách pre

Čitať viac
RTV už nebude podnájomník

RTV už nebude podnájomník

🕔26. sep 2014

VÝSTAVBA NOVEJ BUDOVY RÁDIO-TELEVÍZIE VOJVODINY O DVA ROKY Všetci si stále spomíname na rok 1999 a NATO bombardovanie našej krajiny. V tom roku bola zbúraná aj budova Rádio-televízie Vojvodiny a od vtedy táto ustanovizeň sídli v neadekvátnej budove. Koncom mája t. r. Verejný servis RTV

Čitať viac