Prihláste sa na Gitariádu Vojvodiny v Kysáči!

15.aug 2016

Prihláste sa na Gitariádu Vojvodiny v Kysáči!

Gitariáda Vojvodiny v Kysáči je podujatie, ktorého cieľom je obnoviť prvú oficiálnu gitariádu vo Vojvodine, uskutočnenú v rokoch 1974 a 1975.

gitariada2Tohto roku sa gitariáda uskutoční v Kysáči v dňoch 9. a 10. septembra. Prvý festivalový deň bude súťažný, a druhý revuálny. V piatok 9. septembra sa totiž plánuje súťaž mladých hudobných skupín, kým v sobotu vystúpia tohtoroční víťazi a Crvena jabuka.

Súťažná časť gitariády je najdôležitejšiou časťou tohto hudobného podujatia, keďže predstavuje autentické dedičstvo gitariády z roku 1975.

Hudobné skupiny, ktoré majú záujem zúčastniť sa v súťažnej časti sa môžu prihlásiť prostredníctvom oficiálnej webovej stránky podujatia a to do 1. septembra.  Právo zúčastniť sa na súbehu majú iba demo bandy, ktoré nemajú vydané komerčné vydanie a majú aspoň tri vlastné kompozície. Dodatočné informácie sa môžu získať na spomínanej webovej stránke.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs