Padina: Kniha k jubileu

16.aug 2016

Padina: Kniha k jubileu

scan2-titulna - pre Vladusu (1)K 210. výročiu založenia Padiny tamojší Miestny odbor Matice slovenskej vydal knihu pod názvom Okamih pre večnosť. Je to vlastne fotomonografia, ktorú prichystali Zuzana Papová a Michal Kevický.

Kniha obsahuje stovky fotografií zo života Padinčanov, ktorí na šírej banátskej rovine, na okraji Deliblatskej piesočiny roku 1806 založili svoju osadu.

Kniha je svedectvom rozvoja tejto osady, ktorú si Padinčania húževnatou prácou vystavali aj napriek nemalým ťažkostiam. Knihu pripravili Zuzana Papová, Anna Šimáková-Kevická, Dušan Kereš a Ján Slivka-Šljivo. Vytňtlačená je v tlačiarni HL PRINT, Báčsky Petrovec a vydanie finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcixh v zahraničí a Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny.

Kniha má veľký význam pre dejiny a súčasnosť Padiny, ale i v širších rámcoch života Slovákov na týchto priestoroch. Prezentácia knihy bude 11. septembra.

Ondrej Kotváš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs