RTV už nebude podnájomník

26.sep 2014

RTV už nebude podnájomník

VÝSTAVBA NOVEJ BUDOVY RÁDIO-TELEVÍZIE VOJVODINY O DVA ROKY

Podpora zo strany štátu, pokrajiny a Mesta Nový Sad

Podpora zo strany štátu, pokrajiny a Mesta Nový Sad

Všetci si stále spomíname na rok 1999 a NATO bombardovanie našej krajiny. V tom roku bola zbúraná aj budova Rádio-televízie Vojvodiny a od vtedy táto ustanovizeň sídli v neadekvátnej budove. Koncom mája t. r. Verejný servis RTV Vojvodiny a Spoločnosť architektov Nového Sadu vypísali konkurz na ideovo-architektonické riešenie novej budovy RTV Vojvodiny. Konkurz bol uzavretý polovicou augusta a v pondelok 22. septembra najúspešnejšie práce prezentovali na výstave v Štúdiu M Novosadského rozhlasu.

Na konkurze hodnotili 16 prác a troch najúspešnejších autorov aj odmenili. Prvú cenu dostal autorský tím v zložení Dragoljub Kujović, Riste Dobrijević a Danijela Milojević z Belehradu. Predseda komisie a poradca generálneho riaditeľa RTV Vojvodiny Blažo Popović pri tejto príležitosti povedal, že architekti mali pred sebou náročnú úlohu, keďže museli čo najefektívnejšie využiť priestor rozlohy 12-tisíc štvorcových metrov, do ktorého museli zaplánovať päť televíznych štúdií, desať rozhlasových štúdií, množstvo technicko-technologických miestností a všetko ostatné, čo, podľa neho, potrebuje moderná televízia.

Predstavitelia Ministerstva kultúry a verejného informovania, pokrajinskej vlády a Mesta Nový Sad aj verejne prisľúbili, že budú podporovať výstavbu budovy a jej vybavenie. Zaujímalo nás, ktoré sú to konkrétne kroky, ktoré plánujú podnikať.

Štátny tajomník Ministerstva kultúry a verejného informovania Saša Mirković vyzdvihol, že úlohou štátu bude predovšetkým starať sa o implementáciu Zákona o verejných servisoch. „Zákonom sme určili budúci model financovania oboch verejných servisov a to sa aj musí dodržať. Chceme dať maximálnu podporu Verejnému servisu RTV Vojvodiny, ale takisto si musíme byť vedomí aj výdavkov, ktoré si vyžaduje nielen výstavba, ale aj vybavenie takej budovy,“ povedal Mirković.

Najlepšie ideovo-architektonické riešenie budovy

Najlepšie ideovo-architektonické riešenie budovy

Podpredseda pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník pre kultúru a verejné informovanie Slaviša Grujić povedal, že ich ďalším krokom bude  dohovor s príslušným republikovým ministerstvom a Mestom Nový Sad, aby spoločne vyhľadali partnerov zo zahraničia, ktorí by prispeli k potrebným finančným prostriedkom, ktoré sú podľa neho, veľmi vysoké.

Keď ide o Mesto Nový Sad predseda Zhromaždenia mesta Siniša Sević vyhlásil, že sa mesto bude podieľať na čo rýchlejšom poskytovaní stavebných povolení a v súlade s ich rozpočtom plánujú pomôcť aj finančne.

A čo plánuje podniknúť vedenie rádio-televízie? Ich ďalším krokom je vypracovanie technického projektu, ktorý by mal byť vypracovaný do konca tohto roku. Budúci rok je podľa Blažu Popovića určený na prípravu pozemku na výstavbu, s ktorou by sa podľa zaplánovaných aktivít, malo začať v roku 2016.

Jasmina Pániková

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs