Omladenie dedín ako priorita

18.nov 2014

Omladenie dedín ako priorita

Čoskoro by pusté dedinské ulice mohli znovu ožiť

Čoskoro by pusté dedinské ulice mohli znovu ožiť

Všetkým nám je dobre známe, že dediny vo Vojvodine odumierajú. Silné migrácie obyvateľstva do miest zapríčiňuje čoraz menší počet obyvateľov dedín. S cieľom ako-tak zlepšiť túto situáciu, Pokrajinský ústav pre rodovú rovnosť vypísal konkurz na kúpu domov vo vojvodinských dedinách pre manželské a nemanželské páry z územia Vojvodiny a ktorí zatiaľ nevlastnia žiadny objekt na bývanie. Pokrajina na tieto účely vyčlení 40 miliónov dinárov, čiže pre 40 párov zabezpečí kúpu domu, ktorý bude hodnoty do milión dinárov.

Hovoriac o tomto projekte podpredseda vojvodinskej vlády a pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť Miroslav Vasin povedal, že tento projekt má niekoľko cieľov, z ktorých je najvýznamnejší predovšetkým podpora rozvoja vidieckych oblastí, ako aj oživenie a omladenie dedín. Ďalším cieľom je aj zvýšenie počtu žien – majiteliek domov, čiže zlepšenie ich postavenia, keďže ako povedal, z celkového počtu žien vo Vojvodine iba 15 % z nich sú majiteľky nehnuteľností.

Kto má právo zúčastniť sa v konkurze?

Všetci tí, ktorí sú v manželstve najmenej jeden rok, ako aj páry, ktoré nie sú v manželstve, a žijú spoločne v súlade so zákonom. Vo chvíli podania žiadosti na konkurz účastníci nesmú mať viac ako 40 rokov, nesmú byť majitelia alebo spolumajitelia akejkoľvek nehnuteľnosti, aspoň päť rokov musia mať prihlásené bydlisko na území Vojvodiny a aspoň jeden z páru musí byť zamestnaný. Túto podmienku podpredseda vlády a tajomník Vasin ozrejmil tým, že cieľom tohto konkurzu nie je zamestnanie osôb. „Z našej strany by bolo viac než neprofesionálne, keby sme povedali, že budeme párom, ktoré sa presťahujú na dedinu, garantovať, že ich tam aj zamestnáme. Naším cieľom je, aby sme tie páry, z ktorých aspoň jeden pracuje na teritóriu mesta alebo obce, a ktorý je odhodlaný cestovať do práce, usmernili  k dedinám. V súlade so zákonom zamestnávateľ by mal zaplatiť cestovné trovy, aj keď vieme, že súkromní zamestnávatelia to často nespĺňajú. Z toho dôvodu, keď budeme schvaľovať žiadosti, súbežne budeme požadovať vedenia obcí, aby aspoň rok alebo dva roky podporili tento program, a to tak, že budú spolufinancovať cestovné trovy. To nie je vysoká suma, ale môže mať veľký efekt,“ uvádza Vasin.

Pravdaže, mali na mysli aj určité malverzácie a z tohto dôvodu aplikanti konkurzu a potenciálni predajcovia domov nesmú byť príbuzní a taktiež budú zmluvou viazaní, aby najmenej desať rokov bývali v kúpenom dome. Žiadosti je možné zaslať do 15. januára 2015 a ukončenie projektu, čiže sťahovanie do nových domov by malo byť v máji nasledujúceho roku.

Jasmina Pániková

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs