Späť na domovskú stránku

Tag "Pokrajinský ústav pre rodovú rovnosť"

Súbehy na kúpu domov a zveľadenie postavenia žien

Súbehy na kúpu domov a zveľadenie postavenia žien

🕔6. feb 2019

Pokrajinský ústav pre rodovú rovnosť dnes vypísal súbeh na pridelenie nenávratných finančných prostriedkov manželským a nemanželským párom na území AP Vojvodiny na kúpu domov na dedine. Súbeh hodnoty 30 miliónov dinárov je otvorený do 15. apríla.   Ide o šiesty cyklus

Čitať viac
Posilnenie žien je aj naďalej ich prioritou

Posilnenie žien je aj naďalej ich prioritou

🕔9. mája 2018

S cieľom zveľadiť ekonomické postavenie žien a mužov Pokrajinský ústav pre rodovú rovnosť po druhýkrát organizuje Akadémiu zručností. Lehota na podávanie prihlášok je do 18. mája. „Na našej stránke si záujemcovia môžu podrobnejšie prečítať o Akadémii a spôsobe prihlásenia. Možnosť zúčastniť sa budú mať

Čitať viac
Omladenie dedín ako priorita

Omladenie dedín ako priorita

🕔18. nov 2014

Všetkým nám je dobre známe, že dediny vo Vojvodine odumierajú. Silné migrácie obyvateľstva do miest zapríčiňuje čoraz menší počet obyvateľov dedín. S cieľom ako-tak zlepšiť túto situáciu, Pokrajinský ústav pre rodovú rovnosť vypísal konkurz na kúpu domov vo vojvodinských dedinách pre

Čitať viac