Posilnenie žien je aj naďalej ich prioritou

9.máj 2018

Posilnenie žien je aj naďalej ich prioritou

Dijana Milovićová

S cieľom zveľadiť ekonomické postavenie žien a mužov Pokrajinský ústav pre rodovú rovnosť po druhýkrát organizuje Akadémiu zručností. Lehota na podávanie prihlášok je do 18. mája.

„Na našej stránke si záujemcovia môžu podrobnejšie prečítať o Akadémii a spôsobe prihlásenia. Možnosť zúčastniť sa budú mať 20 žien a 5 mužov, ktorí budú mať možnosť naučiť sa ako registrovať podnikateľský obchod alebo spoločnosť, ako majú viesť financie, ako napísať biznis plán, ako zabaliť, distribuovať a predať svoje výrobky a pod.,“ povedala dnes riaditeľka Pokrajinského ústavu pre rodovú rovnosť Dijana Milovićová. Doložila, že Ústav vypíše aj súbeh pre marketingové agentúry, ktoré budú sledovať prácu združení a podnikateľských firiem a pomáhať im.

Podľa riaditeľky Milovićovej kľúč úspechu združení spočíva práve v dobrom marketingu, čiže spôsobe predaja. Ako povedala, o výrobky, buď gastronomické alebo ručné práce, sú vždy zainteresovaní aj zahraniční turisti, avšak zriedka ktoré združenie ich aj predáva, vo väčšine prípadov krásne ručné práce zostávajú skryté v skriniach. „Považujem, že by sme si takéto práce mali viacej vážiť a som si istá, že zahraniční turisti si to vážia a sú odhodlaní zaplatiť aj väčšiu sumu peňazí za také ručné práce,“ hovorí Milovićová.

Výstavy v Novom Miloševe a Neštine

Ďalšími aktivitami, ktorým sa Ústav venuje v nadchádzajúcich týždňoch, je promócia tvorby žien v Novom Miloševe, ktorá bude 12. mája a výstava tvorby dedinských a mestských žien 19. mája v Neštine, od 9.00 do 16.00. Na výstave sa zúčastnia združenia z troch obcí – Beočína, Báčskej Palanky a Šídu. Obe akcie podporuje Pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť.

Najpopulárnejším súbehom Ústavu je súbeh o pridelenie nevratných prostriedkov na kúpu domov pre manželské a nemanželské páry. Súbeh bol otvorený do 30. apríla a na adresu Ústavu prišlo až 234 žiadostí, zatiaľ čo možnosť dostať prostriedky bude mať iba 30 párov. Avšak, existuje možnosť, že sa opravným rozpočtom dodatočné prostriedky usmernia na tento projekt, čo umožní v druhej polovici roka kúpu domov pre viac než 30 párov. Výsledky tohto súbehu budú zverejnené v prvej polovici júna.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs