Zima s knihou v Kysáči

13.feb 2018

Zima s knihou v Kysáči

Dnes večer v Kysáči pokračovala tradičná akcia Zima s knihou, čiže prezentácia knižnej produkcie Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca.

Zľava: Ľudmila Berediová-Stupavská, Katarína Pucovská, Vladimír Valentík a Viera Benková

Podujatie bolo v knižnici Michala Babinku v organizácii Spolku kysáčskych žien. Po uvítacích slovách Ľudmila Berediová-Stupavská, predsedníčka spolku, spomenula 245. výročie príchodu Slovákov do Kysáča, ktoré si pripomínajú tohto roku pri všetkých podujatiach v Kysáči.

O minuloročnej vydavateľskej činnosti SVC hovoril Vladimír Valentík, riaditeľ SVC. Ako spomenul, vlani vydali až 19 kníh. Štyri z tých titulov majú vročenie 2016, lebo dostali mimoriadne prostriedky na sklonku spomenutého roka. Vyšli zhruba pred rokom k Novosadskému salónu kníh.

Podporená len jedna kniha

Čo sa týka vydavateľského plánu, ktorý vlani mienili realizovať, riaditeľ Valentík ujasnil, že z 18 kníh, s ktorými súťažili o prostriedky na Slovensku a u nás, finančne bola podporená iba jedna kniha. Sú tu ľudové slovesnosti pre deti Enike benike krikel béé, čiže vyčítanky, rečňovanky, rozprávky zostavovateľky Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej. Všetky iné knihy vyšli hlavne v koprodukcii s inými vydavateľstvami.

Hostkami večierka boli Viera Benková a Katarína Pucovská. Spisovateľka Benková upriamila pozornosť na svoju knihu Tri ženy, dvaja muži a ja… Prekladateľka Pucovská hovorila o knihách kysáčskeho rodáka Daniela Pixiadesa, najmä knihách Slneční pútnici a Klaniam sa trsu, ktoré aj rozdelili prítomným na večierku v Kysáči.

Na večierku si minútou ticha, ale aj peknými slovami a listom D. Pixadesa, zaspomínali na nedávno zosnulú členku spolku Annu Berediovú. Medzi prítomnými na večierku boli Rastislav Surový, predseda MOMS Kysáč a čestný predseda MSJ, a Ján Slávik, predseda Výboru pre kultúru NRSNM.

Pri tejto príležitosti zo SVC odovzdali knihy kysáčskej knižnici a usporiadali i predajnú výstavu kníh. Kysáčske spolkárky prichystali bohaté občerstvenie a osviežujúce nápoje.

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs