KOVAČICA: Oslávili deň školy

16.máj 2018

KOVAČICA: Oslávili deň školy

Učiteľský a žiacky kolektív Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici včera oslávil deň školy a pritom si pripomenuli 215. výročie od založenia tejto významnej vzdelávacej ustanovizne.

Čerství kovačickí penzisti ZŠ s riaditeľkou

Oslava sa začala v sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici, kde sa uskutočnil bohatý kultúrno-umelecký program. Vystúpili folklórne skupiny, žiacky spevácky zbor, sólisti, recitátori a žiacky orchester. Keďže sa pomaly blíži koniec školského roka, bola to zároveň príležitosť pochváliť žiakov a ich učiteľov, ktorí počas školského roka dosiali pekné výsledky na mnohých súťaženiach.

Deň školy učiteľský kolektív kovačickej ZŠ využíva aj na stretnutie s bývalými kolegami a pracovníkmi, ako i na vyprevadenie kolegov do zaslúženej penzie.

Pri slávnostnom obede v reštaurácii Červené víno riaditeľka školy Anička Bírešová, okrem uvítacích slov, ktorými oslovila aj hostí z Nadlaku a z Alexandrovca, odovzdala primerané darčeky pedagógom a pracovníkom kovačickej ZŠ, ktorí svojím úsilím prispeli k úspešným mimoškolským aktivitám, výnimočným úspechom žiakov na rôznych súťaženiach a pod.

Boli to prof. Gordana Stanisavljevićová, Zuzana Petríková, Zuzana Putniková, Pavel Urban, Tatjana Brezinová, Miroslav Šimek, Anna Hrková, Darina Poliaková, Soňa Lončarová, Mária Kotvášová, Zuzana Lenhartová, Saňa Bojkovićová, Pavel Tomáš a upratovačka Anna Karkušová.

Jubilanti a čerství penzisti

Tohtoročnými jubilantkami sa stali prof. Zorica Timotijevićová, ktorá v škole pracuje 10 rokov, Eva Omastová (20) a Katarína Pavelová (30). Vyberanými veršami prof. Márie Kotvášovej slávnostne do zaslúženého dôchodku vyprevadili prof. Juraja Svetlíka a Annu Došovú, ako i školskú upratovačku Zuzanu Poliakovú.

Pri tejto príležitosti, okrem príhovoru Zlatka Šimáka, predsedu Zhromaždenia Obce Kovačica, riaditelia základných škôl Anička Bírešová a Mihajlo Milinčić, riaditeľ ZŠ v Aleksandrovci, podpísali protokol o budúcej spolupráci. O príjemnú náladu oslavy Dňa školy sa postaral hudobník Zlatko Hekeľ.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs