Aradáč na dlani – druhýkrát

16.máj 2018

Aradáč na dlani – druhýkrát

Včera v poobedňajších hodinách na trhovisku a v parku pred Miestnym spoločenstvom v Aradáči bolo rušno. Združenie aradáčskych penzistov, Miestne spoločenstvo a Turistická organizácia mesta Zreňanin zorganizovali druhé v poradí turisticko-gastronomické podujatie Aradáč na dlani, ktoré má za cieľ promóciu Aradáča ako destinácie vidieckej turistiky

Najväčší vinník, že idea o Aradáči na dlani ožila je predsedníčka aradáčskeho združenia penzistov Rada Petrášová (vpravo)

Program, tak ako je to v Aradáči už dávno zvykom pri takýchto príležitostiach otvorili meškárky, ktoré meno Aradáča roznášajú po celom svete. Prítomným občanom sa prihovorili predstavitelia MS, turistickej organizácie mesta Zreňanin a lokálnej samosprávy. S programom sa predstavili aradáčski karatisti a gymnasti, zatancoval folklórny súbor Kultúrneho centra Aradáč a detský srbský súbor KUS Đerđef zo Zreňanina, v ktorom vo väčšine tancujú aradáčske deti.

Pestrofarebné kvety vždy upútajú pozornosť

Ponuka na stánkoch ako obvykle bola rôznorodá. Boli tu sladké a slané maškrty – herovky, trutule čiže šamrolny, tórta doboška, výrobky z mlieka… Tiež chutné aradáčske vína. Nevystali ani kvetiny z Karkalíkovho fóliovníka, ručné práce združení Harmónia a Môj Aradáč, metlíňové metly, husacie pierka na natieranie pečiva a iné domácke výrobky Anny a Pavla Širokovcov… ako aj ručné práce hostí z okolitých dedín. Prítomní si mohli ochutnať aj z jahňaťa upečeného na ražni a nevystala ani dobrá nálada pri hudbe.

V predvečerných hodinách sa účastníci presťahovali do mládežníckej siene kde ako časť celkového podujatia prebiehala tradičná kifliáda, na ktorej hostia z okolitých banátskych dedín prezentovali rôzne druhy slaných a sladkých rožkov a komisia volila tie najlepšie. Potom sa pri hudbe bavili do neskorých nočných hodín.

Ručné práce rodiny Poničanovej zo združenia Môj Aradáč

Keď pred dvomi rokmi v Aradáči prvýkrát zorganizovali toto podujatie mali ambície, že sa stane tradičným. Žiaľ už nasledovného roku na to nebolo nadostač síl a podujatie vystalo.

Vinári tiež mali čo ukázať

Toho roku sa znovu zmohli. Zostal však dojem, že vystala úplná mobilizácia všetkých síl a že Aradáčania neukázali všetko, čo môžu ponúknuť návštevníkom.

Návšteva bola skromná, čo sa vysvetľuje predovšetkým tým, že podujatie zorganizovali v pracovný deň, ale aj tým, že vystala kvalitnejšia reklama podujatia predovšetkým v meste. K tomu organizátorom aj šťastie obrátilo chrbát, keďže asi poldruha hodiny po začiatku podujatie prerušil dážď. V tej chvíli vonkoncom nebol vítaný, aj keď ho na druhej strane poľnohospodári tak netrpezlivo očakávali .

Program spestrili aj tanečníci KC Aradáč

V každom prípade stojí to za to. Idea o promócii potenciálov Aradáča na jednom mieste je dobrá a treba v tom zotrvať, iba by sa museli zmobilizovať všetky sily v čele s lokálnou samosprávou a Miestnym spoločenstvom a pripraviť program, ktorý by do Aradáča v ten deň, ale aj inokedy, prilákal čoraz väčší počet návštevníkov, milovníkov vidieckej turistiky, domácich slaných a sladkých špecialít a chutných nápojov, ktoré sa tu pripravujú a ponúkajú.

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs