77 rokov od Novosadskej razie

24.jan 2019

77 rokov od Novosadskej razie

V rámci pripomínania si 77. výročia Novosadskej razie včera pri pamätníku Rodina na nábreží Dunaja v Novom Sade bola pietna spomienka na obete hrozných udalostí a utrpenia.

Početným prítomným sa prihovorili primátor mesta Nový Sad Miloš Vučević ako i Vrcholný rabín Srbska Isak Asiel a episkop báčsky Dr. Irinej Bulović. Tradične počas pietnej spomienky duchovné piesne predviedli chóry Svätého Georgija a Hašira.

Primátor Vučević pri tejto príležitosti povedal, že je pamätník Rodina nielen spomienka na nevinné obete strašidelných udalostí, ale i napomenutím, že ľudské vždy musí zvíťaziť a prevládnuť nad nenávisťou a že sa fašistické zlo nikdy nesmie zopakovať  v žiadnej podobe.

Nový Sad sa naučil žiť s večným smútkom za 2000. nevinnými obetiami, celými rodinami, ktoré pohltila ľadová voda Dunaja. V tých januárových dňoch 1942 boli zavraždení Srbi, Židia, Rómi a bola to masová vražda na akú sa civilizácia nepamätá, povedal primátor a pokračoval:

“Dnes, keď mladosť Európy pozerá na nás, odkazujeme generáciám, ktoré prichádzajú, aby sa vždy povzniesli nad každé zlo a aby nezabudli na svoje korene. Som hrdý, že z Nového Sadu, Mládežníckeho hlavného mesta Európy, odkazujeme, že nikdy nezabudneme na draho zaplatenú slobodu, v ktorej dnes žijeme a že nikdy neprestaneme spomínať na tých, čo za slobodu dali životy.

Vrcholný rabín Srbska Isak Asiel  povedal, že si na novosadskej školskej hodine pripomíname lekciu, ktorú nikdy neuzavierame, lebo život vždy natká situácie, v ktorých nás kladie na skúšku, aby preveril, či sme ju dobre zvládli. Ako ešte povedal, svet nie je javisko neutrálnych pozorovateľov, ale aktívnych účastníkov a preto si treba pripomenúť, že sme denne pred výzvami.

Episkop Irinej čítal úryvky z knihy Krvavá okupácia Báčky autora Time Dimitrijevića, svedka a kronikára tragických udalostí. Ako zhodnotil, ide o zbierku znepokojujúcich svedectiev a hovorí o doteraz neznámych podrobnostiach Novosadskej razie.

Pri tejto príležitosti vence k pamätníku položili delegácie Mesta Nového Sadu, Vlády a Zhromaždenia AP Vojvodiny, Židovskej obce Nový Sad, Zväzu židovských obcí Srbska, Matice rómskej, predstavitelia veľvyslanectiev Maďarska a Izraela a predstaviteľ potomkov obetí Novosadskej razie. Veniec spustili aj do vĺn Dunaja.

Po kladení vencov k pamätníku Rodina pripomínanie si výročia raziie pokračovalo pri spomienkovej tabuli na novosadskej pláži štrand.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs