9. Deň kysáčskej sármy

14.sep 2014

9. Deň kysáčskej sármy

Foto: E. Šranková

Foto: E. Šranková

Deň kysáčskej sármy, ktorý Spolok kysáčskych žien usporiadal dnes po deviaty-krát, prebiehal v priestoroch Kultúrno-informačného strediska Kysáč.

Podujatie sa začalo o 15.00 hodine, keď prítomných hostí privítala Ľudmila Berediová-Stupavská, predsedníčka SKŽ.

Prítomné boli členky spolkov žien z Báčskej Palanky, Báčskeho Petrovca, Bajše, Bieleho Blata, Dobanoviec, Kulpína, Vojlovice, Silbaša, Starej Pazovy a susedných dedín Rumenky a Stepanovićeva.

Foto: E. Šranková

Foto: E. Šranková

V rámci podujatia bola v knižnici Michala Babinku výstava obrazov a prác členov Výtvarného krúžku Michala Geržu. O založení a aktivitách krúžku hovorila Mária Sláviková, predsedníčka.

Na otváracom programe zaspievali najmladšie spolkárky Martina Grňová, Klaudia Hegedišová a Danijela Đukićová. Odznela prednáška Čedomira Keca zo združenia Agroprofit na tému Doplnkové zamestnania žien na dedine s možnosťou profitu a ako to uskutočniť.

Nasledovala ochutnávka sármy, zábava pri hudbe skupiny Vladimíra Dudka, pri tombole a chutných koláčoch. Členky spolku žien sa za pomoci sponzorov pousilovali vyzdobiť javisko nielen vyšívkami, ale aj kvetinovými a zeleninovými aranžmánmi a carving výzdobami.

Elena Šranková

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs