A je tu aj tá ľudská dimenzia

1.aug 2019

A je tu aj tá ľudská dimenzia

Už tu máme august. Letný, prázdninový, dovolenkový. Tohto roku bude vari dlhší než obvykle: má až 5 sobôt… Môžete teda očakávať, vážení čitatelia, že vám ponúkneme 5 nových čísel týždenníka Hlas ľudu. S ustálenými rubrikami, prílohami a keďže hovoríme o augustových týždenných tlačených vydaniach, osobitné miesto v nich budú mať i riporty z bohatého programu Slovenských národných slávností.

Iste ste zvedaví, čo organizátori ponúkajú k jubilejným Slávnostiam, veď 100 rokov od ich prvého usporiadania nie je malá vec. Nuž nahliadnuť do ich programu ste mohli aj v minulom čísle, nájdete ho aj na poslednej strane tohto prvého augustového Hlasu ľudu.

Niektoré sprievodné podujatia, ktoré sa tam uvádzajú, už máme za sebou, zopár výstav, ktoré budú k dispozícii návštevníkom SNS 2019, slávnostne budú otvorené už v túto nedeľu. Spolu s týmito tromi vernisážami napočítali sme až 49 časovo spresnených podujatí, akcií, stretnutí, prijatí.

Rad podujatí majú výsostne príležitostný ráz, lebo sú venované storočniciam. Preto do programu jubilejných Slávností pribudlo Medzinárodné sympózium Slovenské národné slávnosti – fakľa národného cítenia, dôstojne sa plánuje osláviť i 100 rokov od založenia petrovského gymnázia, kníhtlačiarne, je tu i odhalenie pamätnej tabule Adele Greisingerovej… K slávnostným zasadnutiam NRSNM, MSS a k už tradičným stretnutiam študentov, učiteľov, novinárov, zdravotníckych pracovníkov pribudlo i sústredenie dobrovoľných hasičov. Nezabúdame na galakoncerty, divadelné predstavenia, literárne večierky, kuchárske fiesty a veľa, veľa športových súťaží.

Z najnovšieho čísla našich novín sa dozviete – ak ste tam neboli – ako prebiehali oslavy v Kulpíne. Pochvaľujeme organizátorov, že všetky tri júlové podujatia (Deň Kulpína, Predslávnosťové dni v Kulpíne a Svadba voľakedy a dnes) zhrnuli aj tentoraz do jedného víkendu. Až na to, že ten víkend bol tiež vďaka bohatému programu „rozšírený“ až na štyri dni. Oslavne a slávnostne bolo od štvrtka do nedele. Nehovoriac o tom, že s týždňovým predstihom tu bol Slovenský výtvarný tábor…

A ako bohato to budú mať Padinčania, ktorí rovno počas ústredných dní SNS začínajú realizovať program osláv svojej dediny? Oni si koncerty, súťaže a ďalšie programy (ako to tiež vidieť v tomto čísle Hlasu ľudu) rozložili na celý mesiac – od 10. augusta do 11. septembra.

Teda nech sa páči na ktorékoľvek sústredenie, koncert, výstavu, večierok, jarmok, zápas… Lebo vždy je to aj o stretnutí príbuzných, o utužovaní známostí, priateľstiev, o nadobúdaní nových. O tej ľudskej dimenzii, ktorá pretrváva najdlhšie.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs