Abstrakcia v plnej kráse

27.máj 2015

Abstrakcia v plnej kráse

22belacervenaMAĽBY BELU OLAHA V GALÉRII ZVäZU ZDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH UMELCOV VOJVODINY V NOVOM SADE

Pestrofarebné, abstraktné a expresionistické maľby Belu Olaha krášlia steny galérie Združenia výtvarných umelcov Vojvodiny v strede Nového Sadu  od 11. do 30. mája. 

Autor, ktorý tak diplom v roku 1999, ako aj status magistra o sedem rokov neskoršie získal na Akadémii umení v Novom Sade (odbor maliarstvo), v triede profesora Dušana Todorovića, vystavuje samostatne od roku 1999. Výsledok: približne pätnásť samostatných a účasť na približne dvesto kolektívnych výstavách.

22belaciernaVýtvarný kritik Sava Stepanov jeho maliarstvo považuje za mierny modernistický prejav, výrazne poznačený autentickosťou. V prípade najnovšieho cyklu prác Belu Olaha zaujímavé je pozorovať ich štruktúru.

22belasivaPodkladom je prvá vrstva farby, umožnená širokými a voľnými zásahmi štetcom, na ktorú následne nadväzuje niekoľko dobre rozvrhnutých a širších monochromatických zložiek, akoby fľakov. Do tretice sú tu aj diskrétne linky a hrany, ponúkajúce pozorovateľovi mnoho meditatívnych možností, symbolických, vizuálnych, estetických. Spôsobených a podnietených najmä vplyvom a dosahom pestrej farby.

22belazltaČiže, tvorba prameniaca vo vnútornej nutnosti autora, v jeho zažitom pocite. Treba si v tomto kontexte pripomenúť slová Lazara Trifunovića, ktorý uvádzal, že do tunajšieho maliarstva abstrakcia spravidla vždy prichádzala z temných oblastí človekových dejín. Platí to stále. Veď koľko len rokov za nami, najmä na prelome tisícročí, bolo poznačených katastrofami a krízami. Na ktoré bolo treba včas a pružne reagovať. Abstraktnou maľbou, ako to úspešne dokáže Bela Olah, alebo inými spôsobmi, u iných autorov. No, to sú už iné príbehy.

                                                            Oto Filip 

 

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs