Na životnom rázcestí

27.máj 2015

Na životnom rázcestí

Takto vyparádených maturantov petrovského gymnázia ich profesori doteraz nevideli, ale azda ani rodičia. Pod taktovkou Anny Medveďovej spoločne zaspievali školskú hymnu Gaudeamus Igitur.

Takto vyparádených maturantov petrovského gymnázia ich profesori doteraz nevideli, ale azda ani rodičia. Pod taktovkou Anny Medveďovej spoločne zaspievali školskú hymnu Gaudeamus Igitur.

Petrovské gymnázium v troch triedach so slovenskou vyučovacou rečou a jednej so srbskou zo svojho náručia aj tohto roku pustilo ďalšiu generáciu maturantov. Tradíciou na stredných školách je organizovanie svojrázneho rozlúčkového predmaturitného večierka. Dodržiavajú ju aj na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom. Tohtoročný predmaturitný večierok práve zapadol i do osláv Dňa Petrovca a 270. výročia príchodu Slovákov do týchto krajov.

Generácia žiakov narodených v roku 1996, terajších maturantov, 23. mája vo vyzdobenej telocvični svojim triednym a ostatným profesorom prichystala slávnostný rozlúčkový večierok. Ako svedkovia pri týchto slávnostných chvíľach nechybovali ani hrdí rodičia žiakov a ich najbližšia rodina. V mene gymnázia sa s 87 žiakmi tejto generácie maturantov rozlúčili riaditeľ Pavel Beličkasprávca internátu Ondrej Koroš. Žiaci sa primeranými darčekmi a kratším programom, v ktorom nechýbali hudobné čísla a  úvahy o školení, zavďačili svojim triednym profesorom Jarmile Vrbovskej / Želislavovi Marušníkovi, Marte Pavčokovej, Milade Stankovićovej a Pavlovi Turanovi.

Na rozlúčku so stredoškolskými chvíľami aj maturitný valčík s jedným z rodičov

Na rozlúčku so stredoškolskými chvíľami aj maturitný valčík s jedným z rodičov

Ozaj skutočným zážitkom bolo vypočuť si víťaznú pieseň z tohtoročnej republikovej Domiády, ktorú žiaci petrovského gymnázia zaspievali päťhlasne. Na záver večierka si maturanti zatancovali valčík s rodičmi, a potom sa presunuli do areálu Lesíka, kde pokračovali v zábave.

Jaroslav Čiep

 

 

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs