Maturitná rozlúčka kovačických gymnazistov

26.máj 2015

Maturitná rozlúčka kovačických gymnazistov

Najúspešnejšie oddelenie 50. generácie maturantov, slovenská trieda s triednou profesorkou Jarmilou Jonášovou

Najúspešnejšie oddelenie 50. generácie maturantov, slovenská trieda s triednou profesorkou Jarmilou Jonášovou

V piatok 22. mája v  kovačickom gymnáziu sa ďalšia generácia maturantov Gymnázia Mihajla Pupina rozlúčila s tamojším stredoškolským životom.

Po tom, ako poslednýkrát zazvonil školský zvonec, mladší žiaci a zamestnanci dlhotrvajúcim potleskom vyprevadili 75 maturantov z budovy školy na dvor, kde nasledoval príležitostný program. Pri tejto príležitosti sa maturantom prihovorili žiaci, triedni profesori a riaditeľ školy Pavel Rohárik, ktorý už teraz bývalým žiakom tejto školy zaželal mnoho úspechu v ďalšom školení.

Skôr než sa uskutoční slávnostné udelenie diplomov a maturitný večierok (naplánovaný na 5. júna), maturanti kovačického gymnázia musia splniť ešte niekoľko povinností. Čakajú ich maturitné skúšky, totiž písomné a ústne skúšky z voliteľného predmetu a materinského jazyka.

Anička Chalupová

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs