Najúspešnejší divadelníci z Kruščića, Pazovy a Kuly

25.máj 2015

Najúspešnejší divadelníci z Kruščića, Pazovy a Kuly

Najúspešnejší divadelníci na pazovskom javisku

Najúspešnejší divadelníci na pazovskom javisku

V STAREJ PAZOVE UKONČENÁ 53. PREHLIADKA OCHOTNÍCKYCH DIVADIEL VOJVODINY

Tohtoročná 53. Prehliadka ochotníckych divadiel Vojvodiny prebiehala v Starej Pazove v dňoch 16. až 24. mája. Slávnostné vyhodnotenie a udelenie odmien najúspešnejším divadelníkom bolo v nedeľu v staropazovskej divadelnej sále. Správu odbornej poroty prečítal Saša Volić, predseda poroty. Podľa ich rozhodnutia prvé miesto na 53. PODV obsadili divadelníci z Kruščića (Veľká dráma – Velika drama), druhé miesto získali Pazovčania (členovia KUS Branka Radičevića Večera bláznov – Večera budala) a tretie miesto divadelní ochotníci z Kuly (Ľúbostný list – Ljubavno pismo). Tieto tri súbory postúpili do ďalšieho republikového súťaženia.

Prehliadka prebiehala v organizácii Ústavu pre kultúru Vojvodiny, Zväzu ochotníkov Vojvodiny, Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova, Strediska pre kultúru Stará Pazova a Obce Stará Pazova, ktorá bola i generálnym patrónom. V súťažnej časti prehliadky z naplánovaných ôsmich divadiel vystúpilo sedem súborov – šesť divadelných predstavení zahrali na prehliadkovom javisku v Pazove, herci zo Šídu vystúpili na svojej scéne, kde si ich pozrela i odborná porota, ktorá pracovala v zložení: predseda Saša Volić, režisér z Belehradu, a členovia Tibor Vajda, režisér z Nového Sadu, a Sonja Stipićová, herečka z Nového Sadu. Divadelníci z Irigu z objektívnych dôvodov na prehliadku do Pazovy nepricestovali.

Podľa rozhodnutia poroty obecenstva najviac hlasov dostal súbor z Kruščića za predlohu Veľká dráma Sinišu Kovačevića a v réžii Dejana Cicmilovića. Prehliadku zatvoril Vladimir Ris z Ústavu pre kultúru Vojvodiny.

Anna Lešťanová

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs