Aby strom naďalej rástol

31.okt 2013

Aby strom naďalej rástol

Roky dozadu členovia združenia Zelený kruh z Báčskeho Petrovca v spolupráci s časopisom Eko list a za podpory Republikového fondu pre ochranu životného prostredia vo viac ako 50 školách so žiakmi a učiteľmi vysádzali rozličné stromky. Po čase tento fond zanikol, ale aktivisti Zeleného kruhu sa snažia v akcii Ako rastie strom? pokračovať. Keďže sa územie Báčskopetrovskej obce vyznačuje výrazným nedostatkom zelene, zalesnených je iba 0,84 % územia, rozhodli sa zozbierať finančné prostriedky na kúpu sadeníc, ktoré vysadia v areáli škôl v Báčskopetrovskej obci. Jedným z cieľov tejto aktivity je aj podnecovanie kolektívnej práce detí školského veku. Spolu so svojimi učiteľmi deti na školských nádvoriach posadia stromky, a potom sa o ne budú starať a pozorovať, ako ich strom rastie.

Záber z otváracej konferencie projektu

Záber z otváracej konferencie projektu

O aktivitách  Zeleného kruhu v piatok 25. októbra v miestnostiach obecnej Turistickej organizácie v rámci otváracej konferencie hovorila vedúca Vierka Marčoková-Cerovská, ktorá zdôvodnila samotný projekt, ciele a budúce aktivity združenia. Odborníčka v oblasti hortikultúry Majda Adlešićová podrobnejšie objasnila, ako sa vysádzaním stromov vytvárajú aj kvalitnejšie podmienky pre život občanov a zveľaďuje sa životné prostredie. Tak aj školské nádvoria s novými drevinami dostávajú nový vzhľad a pod dozorom odborníkov sa vo vzdelávacích ustanovizniach môžu vytvoriť krásne aleje.

V mene Báčskopetrovskej obce o možnej účasti tejto obce v projekte hovoril predseda Pavel Marčok. Inšpektorka životného prostredia Tatiana-Milina Turanová namiesto slov sa konkrétne pričinila a darovala jeden stromček, kým predsedníčka Združenia petrovských výtvarných umelcov Mária Ivičiaková oznámila, že miestni maliari zrealizujú výtvarný tábor a výťažok z predaja obrazov venujú na tieto ciele.

Po ukončení oficiálnej časti konferencie prítomní pokračovali v neformálnej diskusii a spoločne vyzvali všetkých záujemcov, aby do konca tohto roku aj finančne prispeli na projekt Ako rastie strom?, keďže už v nasledujúcom chcú pokračovať vo vysádzaní stromkov v školách.

 

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs