Jánošík

31.okt 2013

V škole v prírode pod názvom Poznaj svoje korene v okrese Brezno v Hronci na Slovensku od 24. septembra do 3. októbra pobudla aj skupina žiakov z Jánošíka. Ponuka prišla z Matice slovenskej v Srbsku, ktorá realizovala tento projekt v spolupráci s Maďarskom. Deti boli nadšené touto odmenou za prejavené úsilie v škole a odcestovali spolu s učiteľkou Zuzanou Đukićovou. Vďaka výnimočnej organizácii vedúcej táboru Ruženky Edyedovej Beránekovej žiaci mali možnosť zdokonaliť si slovenčinu, získať poznatky o Slovenskej republike, absolvovať početné výlety do Vysokých Tatier, Brezna, Banskej Bystrice… Kamarátili sa so žiakmi z Maďarska, s ktorými komunikovali po slovensky, a spolupráca so všetkými bola na vysokej úrovni. Podľa slov nadšených žiakov všetci tam boli ako jedna veľká rodina a nie div, že vypadla aj nejedna slza pri rozlúčke.

Zuzana Đukićová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs