Slankamenské Vinohrady

31.okt 2013

Predškolská ustanovizeň Boška Buhu z Inđije v Slankamenských Vinohradoch otvorila poldenný pobyt pre deti predškolského veku. Skupinka detí sa tu hrá a učí v dvoch rečiach, srbskej a slovenskej. Do škôlky chodí úhrnne deväť detí, z toho tri deti sú slovenského pôvodu. Týmto sa do najmenšej slovenskej osady znovu vrátila škôlka, ktorú pred niekoľkými rokmi pre malý počet detí zatvorili. Priestor pre deti je kompletne zariadený na tzv. Podrume. Ako povedala riaditeľka PU Boška Buhu Jadranka Uzelcová, deti v Slankamenských Vinohradoch do škôlky začali chodiť trochu neskoršie, čiže 16. septembra, lebo sa čakal súhlas Pokrajinského sekretariátu pre dvojjazyčnú skupinu. S deťmi pracuje vychovávateľka Milica Vukmirovićová, ktorá sa vraj učí rozprávať aj po slovensky.

kv

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs