Advent v našom prostredí

8.dec 2015

Advent v našom prostredí

SPZ_adventne_svieckyO význame štyroch adventných sviečok a o všetkom, čo sa od začiatku decembra deje v našom duchovnom živote, sa hovorilo včera na pomikulášskom stretnutí v Spolku petrovských žien.

Spolkárky vo svojich miestnostiach privítali petrovského farára Jána Vidu, kantora Pavla Očovejiho a viacerých členov cirkevnej správy. Tiež univerzitnú profesorku Dr. Máriu Myjavcovú a predsedníčku Matice slovenskej v Srbsku Katarínu Melegovú-Melichovú.

Cirkevný zbor a spolkárky sú akosi aj susedovci a predsedníčka Spolku petrovských žien Mária Gašparovská na úvod podotkla, že dobrí susedovci sa navštevujú aj si pomáhajú, takže budú rady, keď hostia k nim prídu aj inokedy.

Keďže sme v období Adventu, druhá adventná nedeľa je za nami a zostali teda ešte dve nedele do vianočných sviatkov, spolkárky poprosili miestneho farára, aby ozrejmil všetky duchovné úkony a praktiky v cirkvi a v domácnostiach v Petrovci.

DSC_0212_resizePrítomní mali teda príležitosť dopodrobna sa zoznámiť nielen s cirkevnými praktikami v tomto období, ale aj so slovanskou tradíciou v súvislosti s adventom, Mikulášom, Luckou a vianočnými sviatkami pokoja.

Svojráznu súvislosť s tým, čo hovoril farár Vida mala i literárna spoveď našej lingvistky Dr. Márie Myjavcovej, ktorú uverejnila v tvare esejí a týka sa Vianoc.

DSC_0217_resizePri tejto príležitosti, hoci podlomeným zdravím často skúšaná, ale duchom neoblomná, pani profesorka si spomenula na zážitky a perličky z vianočných sviatkov prežitých v nemocnici, v kruhu neznámych rekonvalescentov, ktorých tento kresťanský sviatok predsa len zblížil.

Okrem slov, ktoré ich duchovne povzniesli, v snahe aktívne sa zapojiť do tohto prednáškového večierka, prítomní pod taktovkou a za hudobného sprievodu miestneho kantora spoločne zaspievali adventné piesne zo Spevníka.

S cieľom prispieť k vznešenej nálade, spolkárky miestnosť vyzdobili v duchu Vianoc, nechýbali ani adventné sviečky, a po oficiálnej časti nasledovalo družné posedenie s občerstvením.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs