Aj matematika má svoju históriu

11.mar 2017

Aj matematika má svoju históriu

Zo 40 osvetových pracovníkov pracovný týždeň ukončilo v piatok stretnutím v Slávnostnej sieni petrovského gymnázia. Včera tu boli účastníkmi výročnej schôdze Asociácie slovenských pedagógov a prezentácie novej príručky pre učiteľov matematiky a prírodných vied Matematika od stredoveku po 18. storočie autora Jána Šimoniho.

Činnosť a nové plány ASP ozrejmila predsedníčka Mária Andrášiková

Správu o aktivitách Asociácie slovenských pedagógov v roku 2016 a návrh plánu činnosti v tomto roku v prvej časti tohto učiteľského stretnutia podala predsedníčka ASP Mária Andrášiková.

Skonštatovala, že aj napriek obavám uplynulý rok bol pre túto neziskovú organizáciu predsa úspešný. V snahe pokračovať vyšliapanými chodníčkami vypracovali aj tohto roku rad projektov so žiadosťami o finančnú podporu.

Ako uviedla predsedníčka pracovného predsedníctva Anna Medveďová, práve od prísunu prostriedkov znovu bude závisieť realizácia plánovaných aktivít.

Správa a plány ASP boli jednoznačne schválené, ako i finančná správa (podala ju Katarína Slavková) a správa dozornej rady (pripravila ju členka rady Zuzana Maglovská). Záujemcovia si spomenuté materiály môžu vyhľadať na webovej stránke www.aus.org.rs

Matematika od stredoveku po 18. storočie autora Jána Šimoniho

Prišli učitelia, profesori a študenti zo siedmich prostredí

Príručka pre učiteľov matematiky a prírodných vied Matematika od stredoveku po 18. storočie autora Jána Šimoniho je priamym pokračovaním jeho príručky Pri prameňoch matematiky vydanej v roku 2012.

Na jej prvé predstavovanie prišli učitelia matematiky, informatiky, techniky, ale i chémie, slovenského jazyka, triednej výučby a dejepisu, ako i študent dejepisu z Kysáča, Kovačice, Padiny, Selenče, Kulpína, Hložian a z Petrovca.

O tejto novej učebnej pomôcke hovoril profesor matematiky vo výslužbe z Petrovca Juraj Lačok. Stručne oboznámil prítomných s jej obsahom. Kniha má vyše 360 strán, 10 kapitol a písaná je zaujímavo a pútavo.

Vydala ju NVU Hlas ľudu v Novom Sade. Potom o matematickej konštante (Ludolfovo číslo čiže ) prednášku mal Dr. Đura Paunić z Prírodovedno-matematickej fakulty Univerzity v Novom Sade.

Autor novej príručky pre učiteľov Ján Šimoni

Časť dejín matematiky spracovaných v prezentovanej príručke priblížil prítomným kolegom aj sám autor Ján Šimoni, profesor matematiky vo výslužbe zo Selenče. Tak ako i jeho kolega a spolupracovník pri príprave príručky Juraj Lačok aj on si pre túto príležitosť pripravil niekoľko zaujímavostí a matematických historiek, vďaka ktorým si matematické problémy žiaci ľahšie zapamätajú.

Autor sa zároveň poďakoval tímu, ktorí mu pomohol pri príprave knihy a na záver tohto piatkového stretnutia po niekoľko jej exemplárov odovzdal predstaviteľom škôl, v ktorých sa vyučuje aj po slovensky.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs