Aj naďalej dominuje mortalita

14.feb 2013

To, že počet obyvateľov Jánošíka urýchlene klesá, už sme viackrát konštatovali. Jednou zo základných príčin okrem čoraz prítomnejších migrácií sú aj negatívne demografické pohyby, čiže mortalita prevyšujúca natalitu. Tak tomu bolo aj vlani.

Anna Valentová-Čriepková a Vladimír Čriepok v Jánošíku iba korunovali svoju lásku a žijú v Hajdušici

Z osobitnej evidencie, ktorú jánošícka matrikárka Verona Chrťanová pred niekoľkými rokmi začala viesť iba preto, aby nám mohla podať čím správnejšie údaje, sa dozvedáme, že sa vlani novorodeniatku tešili v siedmich jánošíckych rodinách – dvom dievčatám a piatim chlapcom, čo je o dve deti viac ako v roku 2011. Trom rodinám sa vlani narodili prvorodeniatka, ďalším trom druhé dieťa, zatiaľ čo sa Darko a Suzana Buzášovci rozhodli aj pre tretie dieťa. Narodil sa im synček Luka.

Z evidencie jánošíckej matrikárky sa však dozvedáme aj to, že počet zosnulých  aj vlani presahoval počet narodených. V roku za nami sa totiž so životom rozlúčilo 16 Jánošíčanov, čiže rovnako ako v roku 2010, ale o 6 viac ako roku 2011. Z toho deviati zosnulí boli muži a sedem bolo žien. Až na jednu Srbku všetci boli Slováci. V deviatom desaťročí svojho života umreli štyria, a vo ôsmom piati Jánošíčania, pokým ostatní umreli vo veku, o ktorom zvykneme povedať, že je privčas na umieranie. Tak traja vlani zosnulí boli vo veku 61 až 70, ďalší traja mali 51 až 60 rokov, a najmladší vlani zosnulý bol 47-ročný Pavel Orgován, ktorý spáchal samovraždu. Najstaršia zosnulá občianka Jánošíka bola 89-ročná Katarína Staňová. Povedzme ešte i to, že posledný údaj o živote človeka – deň úmrtia jánošícka matrikárka zapísala k menu desiatich spoluobčanov, čo znamená, že umreli doma, pokým ďalší šiesti umreli v nemocniciach, kde sú aj zapísaní do matriky zosnulých.

V tejto juhobanátskej osade vlani pribudli štyri nové rodiny, ktoré po sobáši zostali žiť v Jánošíku. Medzi nimi aj rodina Kovačičana, jánošíckeho kňaza Slađana Daniela Srdića a Padinčanky Anny Bačúrovej, ktorí manželstvo uzavreli v pôsobisku manžela. Okrem toho dve nové rodiny založili dvojice z Jánošíka a jeden mládenec si životnú družku našiel v Jarkovci. Matrikárka Verona Chrťanová zosobášila ešte jeden jánošícko- hajdušický pár, ktorý sa po sobáši usadil v Hajdušici.

vlh

foto: z  albumu rodiny Čriepkovej

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs