Aj pokrajinské médiá v ohnisku pozornosti

29.mar 2017

Aj pokrajinské médiá v ohnisku pozornosti

Štátny tajomník Lukáš Parízek a veľvyslankyňa Dagmar Repčeková v Hlase ľudu

Už dávno jedna medzinárodná návšteva nebola natoľko intenzívna, obsahovo priam nabitá na prasknutie ako tomu bolo s pracovnou cestou štátneho tajomníka MZV a EZ v Srbsku. Jej záver sa dial v Novom Sade, kde slovenský štátny tajomník mal viaceré stretnutia vo vláde Vojvodiny, NRSNM, na Biskupskom úrade, ako aj v RTV Vojvodine.

Menovite v redakcii slovenského vysielania, ktorej poskytol rozsiahle interview tak o pobyte v Srbsku, ako aj o perspektívach rozvoj  vzťahov Bratislavy a Belehradu, najmä vo sfére ekonomiky.

Konkrétne o spolupráci

Na návšteve v RTV

Riaditeľ Samuel Žiak

Členovia delegácie mali rozhovor so zospovedným redaktorom 2. programu Atillom Martonom, najmä o možnostiach ďalšej spolupráce vojvodinskej rádiotelevízie so štátnym rozhlasom a televíziou na Slovensku. Hoci styky medzi uvedenými inštitúciami existujú už dávnejšie, ešte stále sa úroveň televíznej spolupráce nedostala na úroveń tej rozhlasovej.

                    Aj v Hlase ľudu

Štátny tajomník Lukáš Parízek navštivil aj redakciu Hlasu ľudu, kde ho riaditeľ Samuel Žiak poinformoval o základných otázkach pôsobenia a postavenia ustanovizne, ako aj o našich vydaniach. Z problémoch, ktoré nás trápia, uviedol otázku podnikateľského priestoru v ktorom sme už roky podnajomníkmi, ako aj schátralý stav budovy tlačiarne v Petrovci, ktorá o dva roky má osláviť storočnicu existencie.

Slovenský štátny tajomník Parízek osobitne akcentoval význam hospodárskej spolupráce dvoch krajín, čo označil za jeden z podstatných aspektov uplynulej trojdňovej návštevy.

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs