Delegácia zo Slovenska aj s predstaviteľmi pokrajiny a NRSNM

29.mar 2017

Delegácia zo Slovenska aj s predstaviteľmi pokrajiny a NRSNM

V rámci záverečného dňa úradnej návštevy štátneho tajomníka Lukáša Parízeka usporiadané boli stretnutia s predstaviteľmi pokrajinskej vlády, zhromaždenia a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Delegácia mala stretnutie najprv s pokrajinským tajomníkom pre správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá Mihályom Nyilasom a tajomníkom pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Miroslavom Štatkićom.

 

O postavení a právach Slovákov

Keďže stretnutia na pôde pokrajinskej vlády a parlamentu boli zatvorené pre médiá, v písomnom oznámení uvádzajú, že štátny tajomník vyjadril spokojnosť s postavením Slovákov v našej krajine. Ako povedal, vďaka pochopeniu väčšinového národa si Slováci zachovali svoju národnostnú identitu.

Na stretnutí s predsedom Zhromaždenia Istvánom Pásztorom obe strany skonštatovali, že sú vzťahy medzi dvomi krajinami partnerské a priateľské, čomu prispievajú slovenská národnostná menšina v Srbsku a srbská menšina na Slovensku.

Témou stretnutia boli témy súvisiace s postavením a uskutočňovaním práv príslušníkov našej menšiny.

Predseda pokrajinského parlamentu skonštatoval, že vďaka potenciálu a právam, ktoré Slováci uskutočňujú, prispievajú nielen k zachovaniu svojej identity, ale aj rozvoju celkovej spoločnosti.

Štátny tajomník a predseda parlamentu sa pri dnešnom stretnutí uzhodli, že je potrebné dať osobitný dôraz na vzdelávanie pre špecifické oblasti  a povolania, čím by sa zastavil trend odchodu príslušníkov národnostných menšín do materských krajín.

 

V NRSNM najmä o vzdelávaní

Stretnutie s predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Annou Tomanovou-Makanovou a predsedami výborov sa nieslo v znamení vzdelávania.

Štátny tajomník sa zaujímal o vyučovanie slovenčiny, čiže o formovanie skupín menších ako 15 žiakov. Ako predseda Výboru pre vzdelávanie Ján Brna informoval, ministerstvo odmieta žiadosti o formovanie skupín, v ktorých by bolo menej ako 15 žiakov.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs