Ak nič iné, tak aspoň nádej

11.apr 2013

Stánok medzinárodných študentských organizácií

Až na výstredné počasie štvrtý tohtoročný mesiac sa začal takmer obvykle. Na najväčšej vysokoškolskej ustanovizni v Srbsku – Fakulte technických vied (FTV) v Novom Sade sa začiatkom apríla po siedmy raz stretli predstavitelia hospodárstva a študenti záverečných ročníkov viacerých technických odborov.

Záujem bol obojstranný: popredným spoločnostiam šlo o zistenie, aké vysokoškolské kádre sa onedlho ocitnú na trhu pracovných príležitostí, študentom a odborníkom zase o ujasnenie budúcich perspektív a možností. Počas šiestich uplynulých Kontehov firmy prijali asi 3 500 životopisov, viac ako 120 ľudí získalo prácu, okolo 400 možnosť kvalitne sa zdokonaliť v niektorej z domácich či zahraničných spoločností.

Dekan FTV prof. Dr. Rade Doroslovački vyzdvihuje, že mladí ľudia účasťou na veľtrhu absolvujú ten prvý, najzložitejší krok k budúcemu zamestnaniu, a ekonomika a veda si tu podávajú ruky. Kladným výsledkom je i skutočnosť, že on oveľa zriedkavejšie než pred niekoľkými rokmi píše odporúčania mladým expertom, ktorí odchádzajú do cudziny.

To, že si na chlebíčka možno slušne zarobiť i doma, naznačujú i predstavitelia Rozvojového strediska Microsoftu v Srbsku, ktoré je dnes generálnym sponzorom Kontehu a ktorého väčšina kádrov prišla do výskumných laboratórií priamo zo študentských lavíc. Priemerný vek viac než 120 zamestnaných je len 27 rokov. To sa stáva, keď sa možnosti Kontehu dajú do príslušného kontextu. Škoda len, že takýchto podujatí a modelov zamestnávania nie je aj viac, aj inde.

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs