Lieči aj pekné slovo, aj stretnutie

11.apr 2013

Na dejiny zdravotníctva a najmä zdravotnej ochrany v Kysáči si posvietili účastníci stretnutia zdravotných pracovníkov, ktoré organizoval dispenzár v Kysáči v čele s Dr. Pavlom Čemanom, špecialistom všeobecnej medicíny.

Lekári, ktorí pôsobili, pôsobia alebo pochádzajú z Kysáča

Stretnutie zdravotných pracovníkov prebiehalo v sobotu 6. apríla z príležitosti osláv 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča a v ústrety 7. aprílu, Svetovému dňu zdravotníctva. Zúčastnil sa pekný počet lekárov, stomatológov, lekárnikov, sestier, laborantov, technického personálu. Po návšteve kysáčskeho dispenzára zdravotní pracovníci v priestoroch Slovenského národného domu so záujmom sledovali prezentáciu o dejinách zdravotníctva u nás, najmä medzi Slovákmi. Keď ide o Kysáč, doktor Čeman prezentoval skutočne zaujímavé perličky, ktoré chystá pre osobitnú publikáciu. Tá by mala vyjsť o 3 roky, k 50. výročiu výstavby novej, terajšej ambulancie. Medzi také zaujímavé údaje patrí aj ten, že občania do 19. storočia v Kysáči nemali lekára, iba ženy, ktoré chodili „roztierať“. Po lekára sa chodilo do Nového Sadu na voloch, a za jednu prehliadku bolo treba dať 3 000 dinárov, čo by prepočítané na dnešné pomery bolo 50-tisíc. Je zaujímavé aj to, že sa doktorka Viera Roháčková, uctievaná na Slovensku, narodila v Kysáči roku 1911. Ako povedal Dr. P. Čeman, z obecného zápisníka Kysáča z roku 1921 sa dozvedel, že obec bola povinná mať lekára a pôrodnú babu. Prvým obecným lekárom v Kysáči bol Tomo Baras, ktorý býval pri pošte, kde neskoršie bola ambulancia. Prvá obecná pôrodná baba bola Anna Števčíková. Existovali aj súkromné ordinácie. Keď ide o štátnu ambulanciu, tak prvá bola v Šimkovicovom dome koncom 50-tych rokov a v nej pracovala Dr. Ljubica Gubášová-Turčanová. Nový dispenzár s lekárňou otvorili 9. apríla 1966, ktorý dnes má všeobecnú, pediatrická a zubnú prax, laboratórium a službu domácej liečby. V roku 1973 otvorili aj ambulanciu v Tankosićeve. Od roku 1967 je kysáčsky dispenzár súčasťou Domu zdravia Nový Sad. Ako povedal doktor Čeman, za minulých 80 rokov kysáčske prostredie vyškolilo viac ako 25 lekárov a 5 profesorov, ktorí pochádzajú z Kysáča. Keďže na stretnutí bol aj pekný počet študentov medicíny, stomatológie a farmácie, táto tradícia sa zachová aj v budúcnosti. Údaje pripravované do spomínanej publikácie sa ešte zhromažďujú, takže sobotňajšie stretnutie bolo vhodnou príležitosťou na ich doplnenie a rozšírenie, zvlášť spomienkami starších účastníkov.

Veľmi zaujímavé bolo počuť nostalgické slová zdravotných pracovníkov, ktorí sa v Kysáči narodili, ale dnes pôsobia niekde inde, mnohí aj za hranicami. Nemali nadostač slov, aby vyjadrili svoju radosť zo stretnutia. Všetci osobitne zdôraznili odporúčanie pre mladých lekárov, aby nezabudli na vzťah lekár – pacient, hoci dnes nieto veľa času na rozhovor.

Lekárov na pôde Slovenského národného domu privítali Rastislav Surový, predseda MOMS Kysáč a čestný predseda MSS, ako i Ján Slávik, predseda Rady Miestneho spoločenstva.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs