KONFIRMÁCIA V ERDEVÍKU

11.apr 2013

 

V TOMTO ROKU SA V ERDEVÍKU KONFIRMÁCIA KONALA v prvú nedeľu po Veľkej noci, totiž 7. apríla. Konfirmovaných bolo 6 detí, z toho 3 chlapci a 3 dievčatá. Prípravu a slávnostné bohoslužby konal Mgr. Ján Vida, námestný farár v Erdevíku. Podstatou konfirmácie je prechod hranicou detského veku k duchovnej dospelosti. Predchádza jej konfirmačná príprava detí, ktoré majú prvýkrát prijať aj sviatosť Večere Pánovej. V cirkevnom zbore v Erdevíku zatiaľ táto slávnosť býva každý rok, ale pre nízku natalitu v budúcnosti sa v tomto prostredí konfirmácia stane raritou. Cirkevné matriky svedčia, že sú roky, keď žiadne slovenské dieťa nie je pokrstené, t. j. ani narodené v tomto prostredí. Netreba však zabúdať, že príprava konfirmandov, zvlášť v prostredí, kde je asimilácia silná, spĺňa viaceré funkcie, medziiným aj cibrenie slovenského jazyka.

Ján Vida

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs