KONFIRMAČNÁ SLÁVNOSŤ V PETROVCI

11.apr 2013

 

KONFIRMAČNÁ SLÁVNOSŤ V EVANJELICKOM A. V. CIRKEVNOM ZBORE V PETROVCI sa každý rok koná v prvú nedeľu po Veľkej noci. Tak tohto roku v nedeľu 7. apríla ďalšia generácia konfirmandov pristúpila k obnoveniu krstnej zmluvy. Spolu 48 konfirmandov po prvýkrát požívalo sviatosť Večere Pánovej za prítomnosti početných príbuzných a spoluobčanov. V predchádzajúcom niekoľkomesačnom období konfirmandi absolvovali predkonfirmačnú výučbu a základy kresťanskej mravouky spolu s petrovským farárom Vladislavom Ivičiakom a za pomoci kantora Janka Siromu. V nedeľu v plnom kostole spoločne vykonali i skúšku vedomostí látky z konfirmačnej príručky. Dvadsiatim šiestim chlapcom a dvadsiatim dvom dievčatám z Petrovca, ako aj farárovi a kantorovi, ako pamiatka z konfirmácie zostane aj spoločná fotografia pred oltárom.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs