Hostia z Amsterdamu na návšteve Báčskopetrovskej obce

12.apr 2013

V utorok 16. apríla Obec Báčsky Petrovec navštívia predstavitelia Univerzity aplikovaných vied v Amsterdame. Pri tej príležitosti sa hostia z Amsterdamu stretnú s predstaviteľmi lokálnej samosprávy a podnikateľov Báčskopetrovskej obce.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs