Vernisáž obrazov v ÚKVS

12.apr 2013

Vo štvrtok 18. apríla v miestnostiach Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov so začiatkom o 18.00 sa uskutoční vernisáž obrazov Alžbety Čížikovej. V programe vystúpi ľudový orchester Rosička z Kovačice.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs