Výstavba továrne na výrobu vody (nie)je ohrozená

12.apr 2013

Na začiatku 7. zasadnutia Zhromaždenia mesta Zreňanin, ktoré prebiehalo 8. apríla, predseda zhromaždenia Radovan Bulajić v mene lokálneho parlamentu odsúdil hrozby smrti funkcionárom LSV Bojanovi Kostrešovi, inak výborníkovi v tomto zhromaždení, a Đorđovi Stojšićovi. Od patričných orgánov žiadal, aby súrne odhalili páchateľov tohto činu.

Rozprava o návrhu rokovacieho programu trvala omnoho kratšie ako na predchádzajúcich dvoch zasadnutiach – iba pol druha hodiny. Z viac ako dvadsať návrhov opozície na zmenu rokovacieho programu schválili návrhy Dr. Gabora Lodyho (DS), aby mesto vyčlenilo prostriedky na sanáciu škody vyvolanej nedávnou búrkou v osade Torda v Obci Žitište, a Jovany Nikolićovej (SPS), aby mesto financovalo tretí pokus umelého oplodňovania. Bez rozpravy je prijatá aj iniciatíva Aleksandra Martona (LSV), aby zhromaždenie na jednom z nasledujúcich zasadnutí rokovalo o stave bezpečnosti na území mesta a aby sa to do budúcna stalo praxou aspoň dva-tri razy do roka.

V pokračovaní výbornícka väčšina schválila rozhodnutie o spôsobe odstraňovania stavebných objektov, pričom sa myslí predovšetkým na objekty, ktoré sú v zlom stave a ohrozujú bezpečnosť občanov. V súvislosti s týmto opozícia vyjadrila obavy, že sa na základe tohto rozhodnutia budú búrať aj niektoré budovy, ktoré patria medzi pamätníky kultúry a sú v zlom stave, čo navrhovatelia rázne popreli.

Návrh na voľbu zástupcu tajomníka zhromaždenia vyvolal ostré reakcie opozície, ktorá to zhodnotila ako zbytočné vyhadzovanie peňazí a porovnala to s vymenovaním troch námestníkov predsedu zhromaždenia. Zároveň sa opozičníci dožadovali informácie o tom, koľko títo námestníci daňových poplatníkov stoja a aké sú efekty ich práce. Poznámky opozície neprekážali vládnucej väčšine, takže právnika Dragana Lazića zvolila za zástupcu tajomníka.

Stredobodom pozornosti výborníkov bol prvý tohtoročný mestský opravný rozpočet (rebilancia), na základe ktorého sa rozpočtové príjmy zvyšujú o 4 percentá, čiže 219,6 milióna dinárov. V zdôvodnení rozhodnutia sa uvádza, že základnou príčinou opravného rozpočtu je nutnosť rozvrhnúť prostriedky prenesené z roku 2012. Okrem toho týmto sa do rozpočtu zaradili aj vlastné príjmy užívateľov rozpočtových prostriedkov, čiže miestnych spoločenstiev a verejných podnikov, ktoré sa na základe nového zákona o rozpočtovom systéme stali verejnými príjmami mestského rozpočtu. V súlade s týmto rozpočtom výbornícka väčšina schválila zmeny programov práce a hospodárenia jednotlivých verejných podnikov a ustanovizní. Opozícia však tieto body využila na to, aby upozornila na – podľa ich mienky – početné nesprávnosti v práci týchto podnikov.

Na základe rozhodnutia z minulého zasadnutia výborníkom predostreli informáciu o postupe zaobstarávania garancií vlády Srbska na výstavbu továrne na výrobu vody. Opozícia znovu konštatovala, že sa s tým významne mešká, v dôsledku čoho mesto garancie pravdepodobne nedostane, a to zasa priamo ohrozí realizáciu celého projektu. Za to priamo obvinila vládnucu koalíciu a vedenie VKP Vodovod a kanalizácia. Úradujúci riaditeľ tohto podniku Bojan Putić s tým nesúhlasil a informoval výborníkov, že záujem o tento projekt prejavila Európska banka pre obnovu a rozvoj, a že sa už nasledujúci týždeň uskutoční zasadnutie primátora mesta s predstaviteľmi spoločnosti WTE, VKP Vodovod a kanalizácia a Európskej banky, na ktorom sa pokúsia dohovoriť o pokračovaní projektu.

vlh       

Neprivatizovať Rádio Zreňanin

Výborníci v zreňaninskom lokálnom parlamente jednohlasne vyjadrili obavy, že zahlásenou privatizáciou lokálnych médií aj Rádio Zreňanin bude sprivatizovaný, a tým spôsobom utratí charakter verejného servisu občanov, ktorý program vysiela v jazykoch viacerých národnostných spoločenstiev, lebo budúcemu majiteľovi môže byť dôležitejší profit od napríklad informovania príslušníkov menšín v ich materinskom jazyku. V súvislosti s tým výborníci verejne podporili toto lokálne médium a uzhodli sa, že treba schváliť rozhodnutie, na základe ktorého sa Rádio Zreňanin oslobodí od záväzku privatizácie.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs