Báčska Palanka

12.apr 2013

Humanitárnu akciu Našim deťom zo srdca organizuje neformálne združenie občanov Báčskej Palanky za podpory Mládežníckeho klubu a obce. Cieľom  je zozbierať prostriedky na kúpu potravín a hygienických prostriedkov pre deti v utečeneckých kempoch na území Kosova a Metóchie. V Báčskopalanskej obci sa akcia začala v sobotu 6. apríla a potrvá do pondelka 15. apríla. Tak napr. účastníci už 6. apríla varili humanitárne kotlíky v kafé gril Promenada a 7. apríla usporiadali humanitárny turnaj v malom futbale v športovej hale Tikvara. V piatok a sobotu  (12. a 13. apríla)  v hostincoch a kaviarňach plánovali usporiadať zbierky. Akciu podporili aj základné a stredné školy z územia Obce B. Palanka, ako aj predškolské ustanovizne.

J. Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs