Využiť možnosti a edukovať ľudí

12.apr 2013

Pokrajinský fond pre európske záležitosti v spolupráci s Obcou Báčsky Petrovec vo štvrtok 4. apríla usporiadal prezentáciu na tému Šance Vojvodiny v európskych fondoch. Stretnutie v budove obce v Petrovci zorganizovali pre zamestnancov lokálnej samosprávy, predstaviteľov verejných podnikov, združení občanov, mimovládnych organizácií, škôl a verejných ustanovizní.

Z prezentácie v Petrovci: (sprava) Mina Radmilovićová a Tijana Krstićová

Po príhovore predsedu Báčskopetrovskej obce Pavla Marčoka slova sa ujala predstaviteľka vojvodinského fondu Mina Radmilovićová. Vysvetlila, že cieľmi tohto stretnutia sú: príprava na účasť v 3. a 4. zložke IPA (Inštrument pre prístupovú pomoc), zväčšenie kapacít na používanie prostriedkov v novom programovom období, zoznámenie s aktivitami Kancelárie Vojvodiny v Bruseli a s možnosťami predstavovania obcí a miest v nej, plánovanie aktivít na nastávajúce obdobie a oboznámenie s aktuálnymi súbehmi. Súčasne predstavila 3., 4. a 5.  komponentu fondu, ktoré sa začínajú v roku 2014 a ktoré sa vzťahujú na rurálny rozvoj, regionálny rozvoj a rozvoj ľudských zdrojov. Na príprave stratégie a dokumentácie potrebnej na to, aby Vojvodina mohla účinkovať v spomenutých komponentoch, sa už intenzívne pracuje. Predstaviteľka fondu Tijana Krstićová prítomným na prezentácii rozdelila zoznam programov, ktoré sú v tomto roku k dispozícii, na ktoré sa možno prihlásiť a prostredníctvom projektov sa uchádzať o prostriedky z eurofondov. Najdôležitejší je program cezhraničnej spolupráce a keď ide o Vojvodinu – je to spolupráca s Maďarskom, Rumunskom, Bosnou a Hercegovinou a Chorvátskom. Prezentérka ako najvýhodnejšie odporučila partnerstvo s niektorým zo spomenutých štátov. Projekty na získanie prostriedkov z európskych fondov sa píšu v angličtine. Predstaviteľky vojvodinského fondu ponúkli možnosť organizovanej edukácie v písaní a príprave projektov aj pre záujemcov z Báčskopetrovskej obce.

Predseda obce Pavel Marčok v súvislosti s týmto stretnutím zdôraznil:

– Kancelária pre lokálny ekonomický rozvoj sa otvára a v spolupráci s regionálnou agentúrou Báčka spolu s podobnými agentúrami budeme pracovať na tom, aby sme zadovážili prostriedky z predprístupových fondov. Toto bola jedna prezentácia Kancelárie pre európske práce o spôsoboch, potrebách a podmienkach uchádzania sa prostredníctvom projektov. Naša obec sa nateraz zúčastňuje v projektoch a výzvach na dunajskú stratégiu. Uchádzali sme sa s tromi projektmi. Jeden z nich je v sociálnej oblasti a budú tu projekty aj v oblasti infraštruktúry. Budeme pracovať na tom, aby sa naši ľudia  pripravili na písanie týchto dôležitých projektov.

K. Gažová

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs