KONFIRMÁCIA V PADINE

11.apr 2013

V PADINE SA USKUTOČNILA SLÁVNOSŤ KONFIRMÁCIE. V nedeľu 7. apríla v slovenskom evanjelickom kostole, za prítomnosti rodičov, krstných rodičov a príbuzných sa konala slávnosť konfirmácie. Svoju krstnú zmluvu potvrdilo päťdesiattri konfirmandov, a týmto sa novými dospelými členmi evanjelického cirkevného zboru stalo dvadsaťsedem chlapcov a dvadsaťšesť dievčat. Konfirmandov pripravil a slávnosť konfirmácie vykonal zborový farár Ján Cicka. Konfirmandi pri tejto slávnostnej príležitosti po prvýkrát prijali Večeru Pánovu. Na snímke sú konfirmandi s farárom a cirkevnou správou.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs