Akceptujú priania návštevníkov

11.apr 2013

Turistisko-rekreačné stredisko Petroland – podľa slov riaditeľa Stanislava Štefánika – tohtoročnú sezónu plánuje začať už  27. apríla, k čomu iste neprospeje chladné počasie v marci a ešte aj začiatkom apríla.

– Akvapark sme plánovali otvoriť už na sklonku apríla. Počasie nám nejde vhod a rozmýšľame aj nad tým, či všetko potrebné stihneme dovtedy pripraviť. Keď je takto chladno, nemôžeme napustiť vodu ani do bazénov, ani do systémov. Pevne veríme, že sa počasie umúdri a že v ten náš plánovaný termín 27. apríla akvapark naozaj otvoríme pre návštevníkov, – hovorí riaditeľ Štefánik.

Stanislav Štefánik, riaditeľ akvaparku v Petrovci

V akvaparku plánujú aj niektoré novinky, ale hlavne tie týkajúce sa technického zázemia, ktoré turisti ani neuvidia. Uvidia však niečo iné, a síce hodne mladých stromov vysadených v komplexe akvaparku.

– Kúpili sme takých dvesto nových stromkov, ktoré vysadíme do tohto priestoru. Samozrejme, zlepšujeme aj bazény, lebo niektoré neboli dostatočne pohodlné. Tak sme napríklad jeden z bazénov dvadsať centimetrov nadstavali, aby bol hlbší. Podľa vzoru z minulého roka plánujeme robiť početné akcie pre našich hostí. Minulé leto sa nám dobre ukázala súťaž Miss leta a rôzne party, ako aj športové podujatia.

Čo sa týka ďalšej fázy výstavby, tohto roku plánovali dostavbu nových atrakcií, toboganov a autokempingu, plaveckého bazéna. Počas zimy sa im však nepodarilo vybaviť všetky povolenia a projekty tak, aby to do začiatku sezóny stihli vybudovať, a preto sa rozhodli, že tieto práce uskutočnia po ukončení tohtoročnej sezóny.

Z minulej sezóny – na toboganoch bola dobrá zábava

– Ak všetko pôjde ako treba, po sezóne budeme stavať plavecký bazén. V pláne na nasledujúci rok sú aj dva tobogany a spomínaný autokemping. To sú naše plány, ale iba v septembri – októbri budeme vedieť, čo sa bude dať realizovať. Aj sama sezóna ukáže, aké sú potreby našich zákazníkov, ktoré sa v značnej miere snažíme splniť. Tejto sezóny mienime robiť ešte dôkladnejšie analýzy než minulého leta, s dôrazom na želania našich hostí. Na základe nich vyhodnotíme, čo má byť prioritou ďalšej fázy výstavby akvaparku. Tejto sezóny sa budú meniť aj ceny vstupeniek, ale to všetko závisí, o ktorý deň a o ktorú časť sezóny ide. Možno sa niekomu bude zdať, že ide o drastické zvýšenie, ale ceny niektorých vstupeniek sa zvýšia o 50, a niektorých o 30 percent. S tým, že sme už aj minulý rok hovorili, že tie ceny sú základné a takmer nám nepokrývajú náklady. Na druhej strane my sa budeme snažiť za tú cenu ponúknuť našim hosťom viac pohodlia. Samozrejme, tie viacvstupové vstupenky budú pre turistov výhodnejšie, – povedal riaditeľ Petrolandu.

Akvapark nie je len klasický podnik, o čom svedčí skutočnosť, že aj vlani robili rôzne charitatívne akcie, keď pozývali do akvaparku  deti z detských domovov a sociálne slabších rodín. Tohto roku sa rozhodli, že nebudú pomáhať iba tým spôsobom, ale budú vyčleňovať aj finančné zdroje, sponzorovať niektoré nemocnice prostredníctvom rôznych fondov. Majú naplánovanú aktivitu s Fondom B 92  a v rámci nej akciu Bitka za deti.

– Už prvá takáto akcia by mala ísť medzi 2. a 5. májom, keď v najnavštívenejší deň vyčleníme prostriedky z predaja lístkov na účet tohto fondu. Potom pre nemocnicu, ktorú vyberieme, zaplatíme nejaký prístroj. Počas celého roka budú tieto akcie, a to aspoň raz mesačne. Novinkou akvaparku je aj hymna, ktorá je výsledkom našej dobrej spolupráce s domácou skupinou Lude krawe. Hymna je už hotová a mala by sa stať ochranným znakom Petrolandu. Začiatkom mája k hymne plánujeme natočiť aj videoklip.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs