Pestrý kalendár podujatí

11.apr 2013

Vo štvrtok 28. marca sa uskutočnilo zasadnutie oslavného a organizačného výboru 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča, ktoré viedla predsedníčka Ľudmila Berediová-Stupavská. Rokovalo sa o konkrétnych dátumoch súvisiacich s oslavami výročia.

Tak napríklad spresnili, že z príležitosti 80. narodenín učiteľa Michala Gombára (17. augusta) usporiadajú večierok na jeho počesť a 25. augusta Rybársky spolok Smuđ zorganizuje lov rýb. V septembri v škole zorganizujú literárnu a výtvarnú súťaž na tému 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča. Strelci 7. októbra plánujú usporiadať turnaj. Ku Dňu osady 13. októbra sa má uskutočniť primeraný program. Plánujú aj Deň kysáčskej sármy, slávnostné otvorenie Ferkovho domu, večierok venovaný bývalému biskupovi SEAVC Dr. Andrejovi Berédimu. Ústredná oslava 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča bude prebiehať 28. novembra.

Keďže sa podujatia a dátumy iste ešte budú zlaďovať, výbor sa bude stretávať každý posledný utorok v mesiaci.

Anna Legíňová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs