Šíd

11.apr 2013

Na zasadnutí Zhromaždenia obce Šíd v utorok 2. apríla výborníci prerokovali 44 bodov rokovacieho programu. Hlavne šlo o správy o vlaňajšej práci a o plány práce na rok 2013 všetkých piatich verejných podnikov, ako aj o správy o činnosti desiatich miestnych spoločenstiev, ktoré tieto dokumenty doručili na schválenie. Zasadnutie inak prebiehalo v nepríjemnej atmosfére, keďže opoziční výborníci z DS a LSV žiadali, aby podpredseda obce Srđan Malešević (DSS) podal demisiu. Svoju žiadosť zdôvodnili tým, že menovaný prostredníctvom internetu a Facebooku poskytol vyhlásenia, ktoré zhodnotili ako tendenciu podpaľovania národnostnej neznášanlivosti. Teraz sa očakáva, že sa k tejto veci vyjadria príslušné štátne orgány.

x x x

Na zasadnutí Obecnej rady Šíd v piatok 5. apríla schválili predbežný návrh rozhodnutia o zmenách a doplnkoch Štatútu Šídskej obce a schválený text postúpili na verejnú rozpravu, ktorá potrvá do 21. apríla. Po jej uzavretí bude spresnený návrh pre Zhromaždenie obce. Tri ďalšie body venovali pravidlám, podľa ktorých sa do budúcna majú rozvrhovať finančné prostriedky z obecného rozpočtu plánované pre kultúru, šport a spoločenské organizácie. Stanovené je, že sa tieto peniaze majú poskytovať iba prostredníctvom verejného súbehu a na základe doručených projektov. Výnimkou je tento rok, v ktorom všetky subjekty, ktoré načas doručili plány práce na rok 2013, zostanú v konkurencii o tieto finančné prostriedky bez dodatočného súbehu. Náčelník Obecnej správy Romko Papuga vysvetlil, že cieľom takého spôsobu rozvrhovania rozpočtových prostriedkov je, aby kultúrne, športové a iné organizácie vopred pripravili plány práce a zabezpečenia finančných prostriedkov.

 St. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs