Sedem princípov rovnoprávnosti

11.apr 2013

Témou prezentácie projektu, do ktorého sa zapojil aj miestny Klub hospodárov a sekcia pre podnikanie žien Združenia podnikateľov Petrovec 1842, v piatok 5. apríla v Podnikateľskom a inovačnom centre boli nové štandardy, čiže 7 princípov OSN pre ženy, ktoré by sa mali uplatňovať v praxi a fungovaní malých a stredných podnikov aj v Srbsku. Stretnutie s podnikateľmi a podnikateľkami zorganizovala Akadémia podnikania žien v čele s riaditeľkou Janou Radakovićovou, ktorá hovorila o projekte a dôvodoch, prečo treba rešpektovať 7 princípov rodovej rovnosti stanovených OSN pre ženy.

Záber z rozpravy o štandardoch a 7 princípoch OSN

Združenie podnikateliek (Udruženje poslovnih žena u Srbiji) je organizácia, ktorá zastupuje záujmy podnikateliek a podnikateľov v Srbsku a za podpory Organizácie spojených národov – Agentúry pre problematiku žien, organizuje rozsiahly projekt, do ktorého je zapojených šesť miest: Belehrad, Valjevo, Kragujevac, Niš, Čačak a Báčsky Petrovec. Napriek tomu, že je Petrovská obec malá, počas nasledujúcich 9 mesiacov má príležitosť spolupracovať s veľkými mestami a organizáciami, dostať sa bližšie centrám, ministerstvám a vládnym agentúram, v ktorých sa rozhoduje o tom, ako priaznivé podnikateľské prostredie má vyzerať.

Každý podnik sa usiluje – zdôraznila Radakovićová – byť vo svojom podnikaní čo najúspešnejší, dosahovať maximálny zisk, mať kvalifikovanú pracovnú silu − ženy a mužov, ktorí sú motivovaní pracovať, lojálni a spokojní s podmienkami, aké im firma poskytuje. Podnik, ktorý chce byť konkurencieschopný na domácom i zahraničnom trhu, hľadá možnosť, ako to efektívne a v krátkom čase dosiahnuť. Jednou z možností je aj zavedenie medzinárodných štandardov a postupov týkajúcich sa pracovno-právnej oblasti a rovnoprávneho postavenia, čo znamená 100-percentné využitie potenciálu žien aj mužov vo firmách a podnikoch v obci.

Uvedené štandardy, okrem iného, môžu pomôcť a prispieť k identifikácii vhodných profilov žien a mužov pre žiadané pracovné miesta; lepšej výkonnosti žien a mužov na pracovisku cez motiváciu a programy kariérneho postupu v podniku; získaniu vysokokvalifikovaných žien a mužov pre prácu v podniku; motivácii mužov k čerpaniu rodičovskej dovolenky; organizovaniu kurzov, ktoré majú prispieť k riešeniu problémov, s ktorými sa ženy na pracovisku stretávajú; zvýšeniu vedomia žien a mužov o potrebe lepšie sa starať o svoje zdravie, čo má vplyv na výkon a zníženie absencie na pracovisku; zvýšeniu záujmu žien o netradičné pracovné miesta v rámci firmy, čím môžu nahradiť chýbajúcu mužskú pracovnú silu atď.

Prítomní sa zoznámili so 7 princípmi OSN pre rovnoprávne postavenie mužov a žien a ako tieto štandardy implementovať. Tieto pravidlá v súčasnosti vo svete uplatňuje 8 000 firiem a v Srbsku sa k Deklarácii 7 princípov OSN zatiaľ pridalo 12 veľkých podnikov a korporácií.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs