Letné brigády v Petrovci

11.apr 2013

V mene predsedníctva Branislav Merník (v strede) vyzval mládež k aktívnejšej účasti v práci mládežníckych organizácií

Vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec sa v sobotu popoludní 6. apríla uskutočnilo stretnutie predstaviteľov miestnych mládežníckych organizácií s mládežníkmi z Báčskopetrovskej obce a okolia. Väčšina z týchto mladých ľudí sem prišla s cieľom začleniť sa do mládežníckeho družstva a získať príležitosť zarobiť si ten-ktorý dinár.

Zasadnutie koordinoval Branislav Merník, ktorý zastupoval aj miestnu samosprávu, aj lokálnu mládežnícku organizáciu, ako aj zamestnávateľa Akvapark Petroland, ktorý veľkému počtu mladých ľudí v sezóne ponúka možnosť brigádovania na kúpalisku. Hovoril aj o zriadení mládežníckeho domu v areáli Vrbary, o budovaní mládežníckeho strediska, do ktorého sa presťahuje aj obecná Kancelária pre mladých.

Veľký počet mladých ľudí z Petrovca a okolia prejavil záujem o letné brigády

Predstaviteľ záchrannej služby v podniku Vody Vojvodiny vyzval záujemcov, aby sa prihlásili na aktuálny súbeh, zdolali tréning a získali certifikát záchranára na vode, čo im potom umožní pracovať či už na upravených plážach pri Dunaji alebo na bazénoch. Predstaviteľ petrovskej pobočky YMCA Marián Triaška prítomných oboznámil s možnosťami účasti v Európskych dobrovoľníckych kempoch v rámci programu EVS, a tak pol roka alebo celý rok pobudnúť v krajinách Európskej únie a získať nové pracovné a životné skúsenosti. Záverom stretnutia vedúci petrovského mládežníckeho družstva hovorili o nastávajúcej letnej sezóne a o možnostiach žiakov, študentov a nezamestnaných mladých ľudí, aby sa po začlenení do družstva dočasne zamestnali a čosi si zarobili, predovšetkým na petrovskom kúpalisku.  Pritom im podrobne vysvetlili, čo sa od brigádnikov očakáva a aké povinnosti ich očakávajú.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs