Ako využívame čas

15.jan 2013

Jovanka Stojanovićová

VÝZNAMNÝ TEMATICKÝ PRIESKUM

Využívame čas racionálne a efektívne? Dokážeme túto drahú položku usporiadať tak, aby to malo význam? Uplatňuje sa známa deľba: osem hodín práce, osem spánku, osem hodín na voľné a iné aktivity? Viaceré odpovede na podobné otázky možno objaviť v publikácii Využívanie času v Republike Srbsku, ktorú verejnosti predstavil Republikový štatistický úrad koncom decembra v Belehrade. Tie základné fakty o nej poskytla jedna zo spoluautoriek pani Jovanka Stojanovićová.

– Už z názvu badať, že téma je zaujímavá…

– Ide o výsledok aktivít a ankiet, ktoré sa začali v roku 2010. Samotný prieskum trval rok, od polovice februára 2010 do polovice februára 2011. Zahrnul viac ako 2 400 domácností alebo približne 6 500 osôb. Metodologicky, hlavným inštrumentom boli dva denníky, ktoré si všetci museli viesť: jeden pre pracovný deň, druhý pre deň voľna. Anketovaní museli vlastnými slovami každých desať minút vniesť, čo robili. Na základe toho sme prišli k mnohým zaujímavým údajom.

– Na čo sa predovšetkým vzťahovali?

– Všímali sme si rozdiely v spôsobe využívania času u mužov a žien, priemerný čas strávený v platenej, ako i v neplatenej práci, spôsoby trávenia voľného času ľudí z rôznych vekových skupín, to, ako využívajú čas ľudia v meste a ako na dedine, čo robia počas pracovného dňa a čo počas víkendu…

– V akej miere čas využívame efektívne?

– Náš deň môžeme v zásade rozdeliť na tri zložky: pracujeme priemerne sedem hodín, z toho asi tri hodiny na platenej robote, okolo 3,5 hodiny na neplatenej, kým na učenie odchádza pol hodiny denne. Druhú časť, ktorá zaoberá najviac hodín – okolo jedenásť – možno zaradiť do kategórie s názvom osobné potreby. Je v nej spánok, osobná hygiena, stravovanie… Zostáva ešte šesť hodín voľného času.

Trávime ich najviac pri počítači?

– Práveže nie. Hlavným spoločníkom je televízny program. Muži sú pred obrazovkami denne tri hodiny, ženy približne dve a pol hodiny. Zaujímavým údajom je i ten, že ženy v robote, platenej a neplatenej, trávia denne sedem a muži o hodinu menej. Z tých sedem hodín u žien sú len dve hodiny platené a až päť neplatených. U mužov je ten pomer štyri hodiny ku trom. Keď ide o chystanie jedál, žene to denne zaberie viac ako hodinu a pol a mužovi len šestnásť minút. Pri umývaní riadu ženy priemerne trávia 34 minút a muži len tri minúty denne.

– Vzhľadom na to, že takéto výskumy nie sú časté a sú dosť finančne a organizačne náročné, možno predpokladať, že ste spolupracovali aj s inými, zahraničnými inštitúciami…

– Samozrejme. Skúšobný prieskum sa konal v lete 2009 za finančnej pomoci Európskej únie. Nemožno nespomenúť spoluprácu so Švédskou rozvojovou agentúrou, ako i Štatistikou Švédska, ktoré umožnili usporiadanie tematických seminárov a finančne podporili nielen aktivity v teréne, ale aj prípravu tejto publikácie. Za to sme im nesmierne vďační…

                                                                                                Oto Filip

Jovanka Stojanovićová

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs