Užitočne strávené zimné dni

15.jan 2013

Podobne ako v uplynulom roku, aj tentoraz sa Obecná knižnica rozhodla usporiadať zimné dielne pre deti, s cieľom užitočne im vyplniť zimné prázdniny. Niektorí žiaci ZŠ Mladých pokolení v Kovačici dni voľna využili na čítanie kníh, pravidelne navštevovali Obecnú knižnicu a prehŕňali sa tam v knihách, iní zasa účinkovali v zaujímavých zimných dielňach.

Bábkové divadlo v knižnici pripútalo pozornosť malých Kovačičanov

Obecná knižnica v Kovačici počas januára 2013 nielenže ponúkla deťom príjemný teplý kútik, ale im umožnila získať vedomosti, a pritom sa dobre pobaviť na troch zaujímavých dielňach. Realizovala ich za pomoci mladých ľudí, odborníkov ochotných pracovať s deťmi. Prvú dielňu pod názvom Palček a kamaráti pre žiakov nižších ročníkov ZŠ a predškolskú skupinu viedli Danka Hriešiková a Marína Bírešová, ktoré s deťmi vypracovali bábkové divadlá podľa rozprávok Lev a myš, O troch prasiatkach a Škaredé káčatko. Vo štvrtok 10. januára odznela dielňa pod názvom Origami / Kviling, v rámci ktorej žiaci vyšších ročníkov s vedúcou dielne Silviou Žolnajovou vytvárali krásne pozvánky a obrazy z papiera. Poslednú dielňu – Rozprávam ti rozprávku – viedli sestry Lea a Mia Sabové, ktoré pomocou hry svetla a tône škôlkarov zaviedli do sveta rozprávok. Na realizácii týchto troch dielní sa podieľali okrem riaditeľky Márie Ďurišovej, ktorá mala na starosti finančný podklad podujatia, knihovníčky Jaroslava Pavlíková a Ružena Cicková v čele s kolegyňou Annou Tomanovou.

Obecná knižnica v Kovačici nezabúda ani na svojich dospelých čitateľov, pre ktorých zadovážila nové knihy a rôzne časopisy a zorganizovala aj počítačový kurz. Dvakrát týždenne prebieha školenie záujemcov o zdokonalenie sa v práci na počítači. Školenie vedie knihovník Obecnej knižnice, oddelenia v Crepaji, Mr. Slobodan Stevanovski.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs