AŠAŇA

19.apr 2013

[nggallery id=14]

Dedina v južnom Srieme, kdesi na polceste medzi Belehradom a Šabcom v rámcoch širších, prípadne medzi Dečom a Kupinovom, alebo  Bečmenom a Obrežom v rámcoch lokálnych. Je v nej  426 domácností s 1 393 obyvateľmi, z ktorých je najviac Srbov. V roku 2002 z celkového počtu 1 488 obyvateľov bolo 38 príslušníkov slovenskej národnosti. Podľa posledného sčítania v Obci Pećinci, do ktorej s ďalšími 13 dedinami patrí, žilo v roku 2011 celkove 79 Slovákov, z ktorých najväčší počet v Ašani – podľa odhadov miestnych do tridsať osôb. Čisto slovenských rodín je len niekoľko, tých zmiešaných, v ktorých sú i príslušníci slovenskej menšiny –  približne desať. Obyvatelia sa predovšetkým zaoberajú poľnohospodárstvom, zvlášť zeleninárstvom. Viaceré rodiny sa vo veľkom venujú najmä pestovaniu najsladších zelenín – melónov, ktoré exportujú do európskych krajín. Ašaňa, ktorá sa nachádza neďaleko známej prírodnej rezervácie Obedská bara, sa  snaží ťažiť aj z turistických potenciálov. Preto už niekoľko rokov organizuje  pravidelné podujatie Gibaniciáda, ktorá sa tohto roku má konať 6. júna. Z infraštruktúrnych objektov je v nej hlavne nová škola, vystavaná pred niekoľkými rokmi za pomoci APV. Chodí do nej približne sto žiakov a  má i predškolské oddelenia s celodenným pobytom.

O. Filip

M. DOBROŇOVSKÝ